Den langsigtede strategi tog en kovending på Midtgaard

Udgivet d. 16-12-2020

I processen med at skabe en sund malkeproduktions- forretning har professionel strategisk sparring været altafgørende for nyetableret landmand.

Nogle landmænd tager en dag ad gang og tænker ”det går nok alt sammen”, men det kan få store konsekvenser både på det økonomiske og det personlige plan.

Heldigvis begynder flere og flere landmænd at få øjnene op for fordelene ved at arbejde målrettet med strategi og forretningsudvikling. Ved at kombinere landbrugsfaglig viden med professionel strategisk viden opnår de en langt bedre - og mere fremtidssikret - styring af deres bedrift.

Da landmandssøn Henrik Hedevang Haahr for fire år siden overtog Midtgaard, en bedrift lidt uden for Ølgod med 420 køer plus opdræt, regnede han med, at han inden for kort tid skulle udvide og bygge en ny stald. Faktisk var han så langt i processen, at han allerede havde investeret i en ny mælkekarrussel.

Vækstfonden havde da også godkendt udvidelsesplanen sammen med bevillingen af et etableringslån, men efter en proces med inddragelse af sit gårdråd, herunder sin rådgiver fra SAGRO Økonomi & Strategi, måtte Henrik Hedevang Haahr sande, at udvidelsen var for dyr. Han havde brug for at lægge en ny plan.

Fra udvidelses- til nedslidningsplan
Nu er den langsigtede strategi at holde igen med investeringerne og i stedet ”slide” på det nuværende materiel. Den næste milepæl i “nedslidningsstrategien” finder sted om syv år, hvor lånet til Vækstfonden er betalt af. Så er det planen at sløjfe den gamle stald fra 1977 og gå ned i ko-antal. Ved at sløjfe den nedslidte stald, vil Henrik Hedevang Haahr opnå en mere harmonisk ejendom, hvor husdyrbruget og den tilhørende jord vil komme til at hænge rigtig godt sammen og han ikke længere behøver at have en grovfoderaftale.

- Begynder jeg at få for mange impulsive ideer om nye maskiner, minder rådet mig venligt om strategien, bemærker 40-årige Henrik Hedevang Haahr og slår et grin op.

Han har for længst indset vigtigheden af, at man som selvstændig landmand får gjort sig nogle overvejelser om fremtiden - både på den korte og den lange bane, og at man har et solidt bagland, der kan komme med indspark.

På Midtgaard dyrker Henrik Hedevang Haahr 100 hektar til foderbrug og har grovfoderaftaler på yderligere 100 hektar. Den aftale kan han droppe, når den nedslidte stald udgår af produktion.

Sæt ord på drømme og tanker
- Når du arbejder med strategier, plejer jeg at sige ”giv det tid”, for det at få tankerne sat i gang og sætte ord på drømmene er en vigtig proces. Det er også vigtigt at give tid, fordi det er nyt for landmanden at arbejde med strategi. Der skal være tid til at mærke efter, om de første tanker, man måske er blevet skubbet lidt henimod, nu også er de rigtige tanker, beretter Henriks rådgiver og tovholder på strategi-arbejdet, driftsøkonom Brian Rasmussen fra SAGRO Økonomi & Strategi.

- Derudover bestræber jeg mig på at bringe strategi-arbejdet helt ned på jorden og gøre det relevant og nærværende for den enkelte landmand, som jo gerne skal kunne bruge det som et aktivt værktøj, tilføjer han.

Typisk vil rådgiveren sammen med landmanden – som en del af den langsigtede strategi - sætte nogle mål op hvert år. Han  sørger herefter for løbende at holde den et-årige handlingsplan op imod budgettet og bruger et såkaldt balance-score card til hver måned at følge op på mål og delmål.

- Jeg ser på, hvordan budget og strategi ser ud og passer ind i hinanden, og ud fra det sætter jeg spørgsmålstegn ved, om det fortsat er det rigtige, vi gør. Som en del af den proces udfordrer jeg gerne landmanden lidt på, hvad han/hun mener ved at forsøge at stille de spørgsmål, som kunne falde en helt udenforstående ind. Det er med til at sætte gang i tanker og tale og samtidig holde fokus, forklarer Brian Rasmussen.

Løbende opfølgning giver tryghed

Henrik og Brian mødes fire gange om året i gårdrådet, der også kaldes et advisory board, og derudover ca. to gange mere foruden kvartalsopfølgningen og de løbende telefonmøder.

- Det set-up har vi kørt med i fire år nu. Brian var med i overtagelsesprocessen og kender alle tallene. Det giver mig en tryghed at vide, at jeg har dygtige folk bag mig, konstaterer Henrik Hedevang Haahr, der i gårdrådet også modtager vejledning fra en kvægrådgiver og en erfaren landmand.

At inddrage et gårdråd var et krav fra Vækstfonden, men den unge landmand er ikke i tvivl:

- Uanset om det var et krav eller ej, havde jeg søgt rådgivning.

Henrik Hedevang Haahrs tid er nogenlunde ligeligt fordelt mellem det fysiske arbejde på gården og det administrative/strategiske arbejde. Hen over året er der i gennemsnit 4,5 ansatte foruden en landbrugselev på Midtgaard.


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere