Kursus i at opnå bedre bundlinje med gradueret udsædsmængde

Udgivet d. 01-11-2018

Selvom der rundt i maskinhusene står masser af grej, der er fuldt rustet til at løfte plantebruget til nye højder, så praktiseres præcisionsjordbrug stadig kun af et fåtal.

Derfor tilbyder SAGRO i samarbejde med Seges et gratis halvdagskursus tirsdag den 27. november, hvor deltagerne kan forberede sig på at arbejde med gradueret udsædsmængde. Men man skal beslutte sig hurtigt, for der er kun 15 pladser til rådighed!

En af underviserne, planterådgiver Jens Peder Pedersen, SAGRO, mener, at det er oplagt for den seriøse planteavler at undersøge, om mere præcision i såningen er næste skridt for at forbedre bundlinjen.

Hvis man har udstyret stående, så bør man være nysgerrig på, om der kan tjenes penge på at udnytte det på egne marker, mener han.

- Vinterhalvåret er et oplagt tidspunkt at få lagt en rigtig god plan for, hvor og hvordan man kommer i gang med graduering. Det er nu, der er tid til at finde de rigtige satellitfotos, få styr på teknikken og i det hele taget forberede sig, siger han.

Det gælder desuden, at jo større variation, der er i bedriftens marker, desto mere relevant er en omfordeling. På kuperede arealer og marker med skiftende bonitet er det ofte de samme områder i marken, hvor plantebestanden bliver utilstrækkelig.

En halv dags gratis kursus

Når man tager hjem efter en halv kursusdag den 27. november hos SAGRO i Billund, har man færdige tildelingskort til egne marker. Ofte vil man kunne bruge disse udsædskort år efter år og blot justere dem efter behov. 

På kurset bliver der arbejdet med CropSAT og biomassekort.

Kurset er gratis, da der er tale om et testforløb, som gennemføres i samarbejde med SEGES.

For landmænd, der vil være ekstra godt forberedt, tilbyder SAGRO et præcisionstjek, som indeholder en planterådgivers bud på, hvordan man i forhold til den konkrete maskinpark, kommer bedst fra start med præcisionsjordbrug. Er man interesseret, kontakter man Jens Peder Pedersen eller hans kollega, Erik A. Kjeldsen.

Planterådgiver hos SAGRO, Jens Peder Pedersen (th), har et fagligt parløb med en af pionererne inden for præcisionsjordbrug, Anders Rahbek, Hammerum.

Gratis halvdagskursus

På kursusdagen den 27. november fra 9.00-12.00 lærer man at udarbejde færdige tildelingskort til sine egne marker.

Udsædskortene kan bruges år efter år, blot de justeres efter behov.

Tilmelding til kurset sker her.

OBS. Kun 15 ledige pladser!


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere