Eliteklasse for præcisionsjordbrug

Udgivet d. 31-01-2019

De tre store jyske landbrugsrådgivningsselskaber etablerer gruppeforløb for landmænd, der vil være eksperter i præcisionsjordbrug.

Landmænd, der har praktiske erfaringer med præcis placering af gødning, vækstfremmer eller såsæd, får nu tilbud om sammen med SEGES og engagerede planterådgivere at deltage i en særlig skole for præcisionsjordbrug.

Bag initiativet står LandboNord, LMO og SAGRO, og de efterlyser nu landmænd, der allerede har gjort deres erfaringer med tildelingskort, og som råder over den teknik og teknologi, der er nødvendig for at tale om præcisionsjordbrug.

Samarbejdet på tværs af Jylland har rådgivningsselskaberne etableret for at få så mange deltagere, at der kan sammensættes hold, hvor landmændene matcher hinanden.

Forløbet vil sætte fokus på valg af de rigtige løsninger og det gode håndværk i præcisionsjordbrug.

- Vi har store forventninger til at kunne skabe en bedre bundlinje i marken ved at udbrede best practice i præcisionsjordbruget, siger Henrik Rasmussen, planteavlskonsulent, LMO.

- Rundt i maskinhusene står udstyret, der kan placere gødning og sprøjtemidler helt præcist. Hvorfor ikke tage skridtet og få den nye teknologi til at spille, så vi får markbruget gjort billigere og lettere?

Kristian Toft Andersen, LandboNord, bringer endnu et argument i spil:

- Landbrugsstyrelsen interesserer sig jo også for præcisionsjordbrug som et miljøvirkemiddel, så perspektivet er, at en indsats her kan resultere i større frihed i sædskiftet og adgang til at bruge andre og bedre efterafgrøder, siger han.

Jens Peder Pedersen har fokus på betydningen af landmandens kendskab til sin egen jord:

- Med mavefornemmelse og standardløsninger når man et vist niveau i markbruget. Skal man hæve udbyttet og reducere omkostninger, kræver det, at man kender man sin jord så godt, at man kan optimere behovet helt ned til kvadratmeterniveau. Det er bare om at komme i gang - jo før, jo bedre, siger Jens Peder Pedersen, planterådgiver i SAGRO.

Jens Peder Pedersen, planterådgiver i SAGRO, står sammen med planteavlskonsulenterne Kristian Toft Andersen og Henrik Rasmussen fra henholdsvis LandboNord og LMO bag initiativet til Præcisionsjordbrugsskolen.

fakta

  • Opstartsmødet foregår den 27. februar hos LMO i Horsens.
  • Forløbet strækker sig over 4 kursusdage hen over sæsonen.
  • Alle kursusdage foregår ude på bedrifter, og der er opfølgning i marken.
  • Prisen er 12.500 kr. pr. bedrift (maks. 2 pr. bedrift)
  • Tilmelding senest den 26. februar hos SAGRO, LMO eller LandboNord.

Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere