”Det er lidt vildt”

Udgivet d. 18-09-2020

Jysk Landbrugs medlemmer har været på markvandring hos Tage Schmidt i Grindsted med fokus på vildtskader forårsaget af krondyr.

Trods såning af velsmagende urter som cikorie blandt efterafgrøderne fortrækker krondyrene lige nu majs, der kun stod tilbage som stubbe i flere områder.

Hvor store er skaderne?

Det er vanskeligt at opgøre skaderne i kroner og øre, for krondyrene æder lidt hist og her, både i de yderste rækker af majsen, men også i større områder i markerne. Tages majsmarker er i år dog blevet ramt betydeligt hårdere end tidligere, og han har fået totalskadet mindst 4 hektar majs. Skaderne i korn før modenhed skyldes primært,  at dyrene lægger sig ned i afgrøden. Når kornet er modent, kan krondyr også æde aksene på kornet meget hurtigt.

Tage har sået bestøver-brak for at tilbyde krondyrene et attraktivt og varieret ”spisekammer”. Men på trods af dette er hans marker altså ramt hårdt i år.

Krondyr er meget tilpasningsdygtige, og det kan være svært at forudsige, hvilke afgrøder de foretrækker fremfor andre. Skræmmemidler har typisk en begrænset effekt, mens opsætning af strømhegn er en effektiv måde at ændre dyrenes adfærd.

De gode råd lyder blandt andet:

  • Aftal jagten med flere naboer til afholdelse samme dag, så dyrene ikke bare flytter sig andre steder hen.
  • Påvirk politikerne, så jagten på de statslige arealer også kan indgå i aftaler om koordinerede jagter.
  • Find nye veje til afsætning af kødet. Mange jægere har allerede fryseren fyldt op, og de færreste husholdninger har plads til mere end ét krondyr i fryseren ad gangen.
  • Afskyd altid kalv før hind. Mange steder afskydes hinder fra kalvene, og det påvirker dyrenes adfærd negativt.

Tage mener, krondyrene er kommet for at blive, og at det nu handler om at finde en fælles løsning, som tilgodeser både krondyr, jægere, landmænd og den øvrige befolkning.

Natur- og vildtrådgiver Rasmus Filsø Løbner fra SAGRO fortalte om skadernes omfang, mulige afværgemidler, regulering og jagtens betydning for kronvildtets adfærd.

JYSK Landbrug og de øvrige foreninger bag SAGRO iværksætter i efteråret en undersøgelse blandt lodsejeren for at kortlægge skadernes omfang.

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Rasmus Filsø Løbner Teamkoordinator natur 96 29 66 36 22 80 82 20
Rasmus Filsø Løbner


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere