Vi er udsat for følelsesporno

Udgivet d. 14-03-2019

Fakta er ikke nok - landmænd er nødt til at lære at agere i en verden, hvor det er følelser, der styrer dansk politik, siger Jysk Landbrugs formand.

Tekst: Lilli Snekmose

- I Jysk Landbrug har vi altid været bannerførere for en faktabaseret politik, og det er vi stadigvæk. Men vi ser ind i en ny politisk virkelighed, hvor vi reelt set er udsat for følelsesporno. Vi kan ”take it or leave it”, men det er en kendsgerning, og det skal vi lære at agere i. Vi skal blive bedre til at kommunikere, og vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden med at få et bedre omdømme.

Sådan indledte H.C. Gæmelke den første beretning, han som formand onsdag aften aflagde ved generalforsamlingen i Jysk Landbrug.

Han lagde op til en større åbenhed, og appellerede om større opbakning til at flere landmænd engagerer sig i aktiviteter, der spiller på de bløde parametre – som for eksempel faunastriber, skolekontakt og Åbent Landbrug.

På samme måde slog han et slag for at få de unge landmænd aktiveret i landboforeningen, og for også at trække de unge ansatte med ind i det politiske arbejde.

Det er historisk lavt, at kun 2½ % af danske landmænd er under 35 år, og den drivkraft og vildskab, som ungdommen har, er der brug for, mener han.

Miljø og klima

Debatten på generalforsamlingen blev præget af diskussionen om landbrugets kvælstofbelastning og CO2-udledning.

Direktør Anne Arhnung fra Landbrug & Fødevarer fortalte, hvordan politikerne på Christiansborg står i kø for at lovgive på landbrugets område. Som svar på dette politiske pres vælger Landbrug & Fødevarer selv at gå i offensiven med sin egen klimaplan, der har som mål at gøre landbruget klimaneutralt inden 2050.

 

Vær stolt over de miljøforbedringer vi har opnået siden 1987, sagde Peter Gæmelke.

De unge er i voldsomt mindretal i medlemsskaren - også i Jysk Landbrug.

Hendes oplæg gav som sådan ikke anledning til debat. Men Anders Stensgaard var bekymret for, om kommunikationsstrategien var klar. Hidtil har landbruget gjort en masse for at nedbringe kvælstofudledningen uden at sige det. Er vi klar til at kommunikere bedre, spurgte han.

H.C. Gæmelke svarede:

- Jeg tror faktisk, at vi ER klar. Jeg mener endda, at vi er langt længere med at få nedbragt udledningen, end vi tror. Men vi er bagud med at få det fortalt.

Peter Gæmelke trak en tråd tilbage i tiden.

- Jeg synes, vi engang imellem skal kigge tilbage, og se på hvad vi faktisk har leveret. Os der sidder her har meget at være stolte af. I vandmiljøplan 1 i 1987 stod der, at vi skulle nedbringe kvælstofudledningen med 50 % over 30 år. Vi leverede faktisk de 48 %. Det er 250.000 tons kvælstof, og så er det underligt at man nu bruger tid på at diskutere, om vi mangler nogle få tons i den nye plan. I skal være stolte over det, vi har nået.

Afsked med Bjarne Larsen

I sensommeren tog Bjarne Larsen orlov fra sin post som formand for Jysk Landbrug, og ved generalforsamlingen genopstillede han ikke.

H.C. Gæmelke, der har afløst ham som formand, roste Bjarne Larsen for hans fightervilje, der har medført mange resultater, ikke mindst inden for markvanding, hvor han har en stor viden.

Bjarne Larsen har været formand siden 2010, men allerede i 2005 blev han valgt ind i bestyrelsen for det daværende Midtjysk Landboforening.

Bjarne Larsen takkede for den tillid, medlemmerne har vist ham, og sluttede med at opfordre flere til at bakke op om det politiske arbejde.

TO NYVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER

Allan Pedersen (42 år), der driver en soejendom med 1100 søer og 230 ha ved Farre. Der er syv ansatte på bedriften. Allan er gift med Jette, og sammen har de 4 børn.

Torben Jonasen (33 år), der driver en ejendom med 70 ha og 60 ammekøer. Han er gift med Susanne og far til tre børn.

De to nyvalgte erstatter Bjarne Larsen, der ikke genopstillede, og Svend Nygaard, der i januar omkom ved en tragisk arbejdsulykke på sin egen bedrift.


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere