Difference på 64.000 kr. for samme vandmængde

Udgivet d. 23-08-2018

Vand er vand - men prisen pr. kubikmeter varierer så meget, at det springer i øjnene - og belaster uheldige landmænd voldsomt.

Landmænd landet over bør engagere sig i de lokale vandværker og forsyningsselskabers bestyrelser. Kun ad den vej bliver det måske muligt at påvirke værkernes prispolitik, mener Bjarne Larsen, formand for Jysk Landbrug.

Opfordringen kommer, efter at flere landboforeninger har arbejdet med at få prisen på vand ned på et rimeligt leje. Landboforeninger som Holstebro Struer Landboforening og Jysk Landbrug har som mål at få indført en såkaldt trappemodel, hvor priserne på vand justeres efter forbrug - sådan at jo mere vand, der forbruges, desto billigere bliver det.

Det er de enkelte vandværker, der selv fastsætter prisen for vand, og det kan give meget store udsving selv inden for samme kommune.

Vand leveret af Vejen Vandforsyning koster for eksempel 7 kr./m3 for de første 10.000 m3 og derefter 3 kr./m3. Køber man derimod sit vand ved Vorbasse Vandværk, der ligger få kilometer fra Vejen, så koster vandet 3 kr./m3 for de første 1.000 m3 og derefter 2 kr./m3.

Ved et årligt forbrug på 25.000 m3 er der en forskel på de to vandværkers priser på 64.000 kr. eller med andre ord, så koster vandet ved Vejen Forsyning mere end dobbelt så meget, som det gør ved Vorbasse Vandværk.

Nordpå i Holstebro har Vestforsyning indført en trappemodel, men alligevel er Kristian Gade, formand for Holstebro Struer Landboforening langt fra tilfreds. Højden på trapperne er så små, at det ikke afspejler de fordele, vandværket har ved at levere vand til forbrugere med et stort vandforbrug, mener han.

Begge formænd er langt fra tilfredse med den nuværende situation og forlanger, at forsyningsselskaberne får justeret priserne, så de afspejler produktionsomkostningerne.

- Det er jo tankevækkende, at nogle forsyningsselskaber kan levere vand til 2 kr./m3, siger Kristian Gade, og han tilføjer:

- Jeg forventer stordriftsfordele ved de store vandværker - men desværre er vores umiddelbare oplevelse, at det er de mindre og samtidig veldrevne vandværker uden kommunale politikere i bestyrelsen, der leverer det billigste vand.


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere