Få tilskud til at slette en ubenyttet boring

Udgivet d. 30-03-2021

Forsøgsordning i Vejle Kommune vil i mange tilfælde dække hele udgiften.

Politikerne i Natur- og Miljøudvalget i Vejle Kommune har vedtaget, at borgere med ubenyttede boringer og brønde får en økonomisk gulerod, hvis de sløjfer den gamle vandforsyning.

Op til 7.500 kr. kan ejere af ubenyttede vandboringer og brønde få i tilskud, hvis de sløjfer dem. Denne ordning bliver søsat som en forsøgsordning.

En sløjfning koster i gennemsnit mellem 5.000 og 10.000 kr., vurderer kommunen. Ejere vil dermed i mange tilfælde kunne få dækket hele udgiften med tilskuddet. Det er et krav i forsøgsordningen, at arbejdet med sløjfningen udføres af en godkendt brøndborer.

I første omgang tager ordningen fat i de oplande, hvor vandværkerne indvinder grundvand.

Kontakt os

Ulla Bækman Politisk chef Foreningssekr. 96 29 66 04 40 40 14 66
Ulla Bækman


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere