Har du husket dette tilskud?

Udgivet d. 07-11-2022

Der er åbnet for ansøgninger til puljen for rydning og hegning af Natura 2000-arealer, overdrevsarealer og arealer i nationalparker.

Har du arealer, der er udpeget til at være særlige Natura 2000-områder? Eller et overdrevsareal eller naturarealer i en af vores nationalparker? Så har du nu mulighed for at få tilskud til rydning og indhegning af disse naturarealer.

- Det har ikke været overrendt med ansøgninger. Så hvis nogen har glemt, at puljen er der, er det bare med at få sendt en ansøgning afsted, siger naturrådgiver hos SAGRO Nicolai Smed Kjær

For rydningsprojekter i Natura 2000-områder kan du få tilskud til konsulenttimer, materiel og anlægsarbejde samt fjernelse af det ryddede materiale.  Der gives tilskud til at rydde arealerne for træer og buske.

Til projekter, der omhandler hegning, kan du få tilskud til 1-4-trådet hegn, trådhegn, drikkekar og pumper samt spændingsgivere. I år vil der også være mulighed for at søge om tilskud til kreaturovergange og færiste. Der gives også et tilskud til fangefolde på 17.600 kr.

- Men husk, at for at kunne opnå tilskuddet skal dine arealer enten være beliggende i særligt udpegede Natura 2000-områder, udpeget som overdrevsareal eller være beliggende i en af vores nationalparker, siger han.

Ansøgningsrunden løber fra d. 4. oktober til d. 14. december 2022.

Hvis du vil læse mere om Miljøstyrelsens udpegningsgrundlag for Natura 2000-områder, finder du det her.

Kontakt os

Få et godt råd fra en rådgiver

Nicolai Smed Kjær Nicolai Smed Kjær Naturrådgiver 76 60 21 85 25 57 99 77


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere