Tilskud til rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning

Udgivet d. 10-09-2021

Fra 1. oktober til 14. december kan du søge om tilskud til rydning og hegning, hvis du har arealer i et særligt Natura 2000-område, en nationalpark eller på et overdrev.

I forbindelse med rydningsprojekter kan du få tilskud til konsulenttimer, materiel og anlægsarbejde samt fjernelse af det ryddede materiale. Hvis arealerne hører under et særligt Natura 2000-areal, der er udpeget til rydning, gives der tilskud til at rydde arealerne for træer og buske.

Til projekter, der omhandler hegning, kan du få tilskud til 1-4 trådet hegn, trådhegn, fangefolde, drikkekar og pumper samt spændingsgivere og rørbro.

For at kunne opnå tilskuddet skal arealet opfylde ét af de nedenstående punkter:

  • 50 % af arealet er beliggende i et særligt udpeget Natura 2000-område
  • 10 % af arealet er overdrev med en HNV på 5 eller derover
  • 50 % af arealet er beliggende i en nationalpark og har en HNV på 5 eller derover

 Ansøgningsrunden løber fra den 1. august til den 15. september 2021.

Hvis du vil vide mere om ordningen, kan du kontakte naturrådgiver Nicolai Smed Kjær.

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Nicolai Smed Kjær Naturrådgiver 76 60 21 85 25 57 99 77
Nicolai Smed Kjær


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere