Nu kan du få tilskud til hegning uden for natura 2000-områder

Udgivet d. 24-11-2023

Processen kan være kompliceret, men SAGROs rådgivere står klar til at hjælpe.

Du kan nu søge om tilskud til projekter om rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning i de særligt udpegede Natura 2000-områder.

Du kan desuden søge om tilskud til projekter om forberedelse til afgræsning på arealer med en HNV-score på mere end 5 og arealer, der indgår i etablering af et vådområde- eller lavbundsprojekt. Det er altså ikke længere et krav, at arealet skal være et natura 2000-område. 

Der er i år afsat 37,5 mio. kr. til ordningen.

Ifbm. forberedelse til afgræsning kan du få tilskud til etablering af:

  • hegn, herunder låger og led
  • drikkevandsforsyning
  • fast fangefold
  • elforsyning
  • kreaturovergang: rørbro, bro og vadested

De enkelte tilskud centreret omkring hegning, kan du se i tabellen herunder. Øvrige tilskud ifbm. drikkevandsforsyning, fast fangefold, elforsyning og kreaturovergang kan finde hos Landbrugsstyrelsen på dette link.

Ansøgningsprocessen kan virke uoverskuelig men SAGROs rådgivere står klar til at hjælpe.  

Vil du have dine arealer vurderet for muligheden for tilskud eller hjælp til den ansøgning, er du velkommen til at kontakte Nicolaj Smed Kjær på 76 60 21 85 eller Emil Grøn Jensen på 96 29 66 28.

 

 

Denne ordning er en del af det danske landdistriktsprogram og er medfinansieret af EU.

 

Kontakt os

Få et godt råd fra en rådgiver

Nicolai Smed Kjær Nicolai Smed Kjær Naturrådgiver 76 60 21 85 25 57 99 77

Kontakt os

Få et godt råd fra en rådgiver

Emil Grøn Jensen Emil Grøn Jensen Naturrådgiver 96296628 61 67 82 38


Tilmelding til nyhedsbrev


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere