Ulvezone: Jyske landmænd opruster med hegn i kampen mod ulve

Udgivet d. 30-03-2024

Ulven er løs i store dele af Jylland, men nu får den sværere ved at tage for sig af retterne fra buffeten på landmændenes marker.

Miljøstyrelsen har fået 41 ansøgninger om tilskud til ulvesikring af hegn.

Ulven er på fremmarch i Jylland, men nu får den vanskeligere ved at angribe får og geder på markerne. I hvert fald står jyske landmænd i kø for at etablere eller opgradere hegn for at holde ulven ude. 

Der er netop blevet gjort status efter første ansøgningsrunde om tilskud til ulvesikring af hegn, og Miljøstyrelsen har noteret sig 41 ansøgninger fra jyske landmænd.

Det har ikke været muligt at få et nøjagtigt tal for, hvor mange landmænd i SAGROs område, der har søgt tilskud fra puljen, men formand for Task Force Vildt, Leif Nørgaard, der også er formand for Herning-Ikast Landboforening, antager, at der er tale om en stor del af de 42.

- Det er ikke noget, vi fra Task Force Vildt fører regnskab over, mange har sikkert søgt som privatpersoner, men vi kan være helt sikre på, at der er mange fra det midtjyske og den vestlige og sydlige del af Jylland blandt ansøgerne, for det er i vid udstrækning her, de største problemer med ulveangreb er, siger Leif Nørgaard.

Et stigende problem
Problemet med angreb på specielt får på markerne er stigende, og det samme er bestanden af ulve i Danmark.

- Der er i dag 40-50 ulve, og så længe de ikke må jages, stiger bestanden ret voldsomt, det kan være op mod 30 procent om året, for de har ingen naturlige fjender. Hvis de mister deres skyhed overfor mennesker, vil vi blot opleve, at problemerne med ulveangreb bliver endnu større, frygter Leif Nørgaard.

Derfor hilser han den økonomiske håndsrækning fra staten til ulvesikring af hegn velkommen, men det løser ikke alle udfordringer.

- Ulvehegnene er ret gode, hvis de bliver etableret korrekt, men netop etableringen kan være vanskelig nogle steder på grund af de naturlige forhold. Tilskuddet dækker ikke hele etableringen af hegnet, og det løbende vedligehold af hegnet er dyrt og tidskrævende. Der skal for eksempel med kort interval klippes græs under den laveste tråd i hegnet, forklarer Leif Nørgaard.

Ulven skal reguleres
Men hvordan løser man så udfordringen med ulve i Danmark?

- Altså vi har jo indtil nu været underlagt EU-regler på området og har derfor ikke måttet jage ulve. Det kunne jeg godt ønske mig, der blev ændret på. Både for at holde bestanden nede, og for at ulve ser mennesker som fjender, som man ikke skal komme for tæt på. Jeg siger ikke, at man helt skal fjerne ulven fra Danmark. Men jeg hælder mere til tanken om at have et begrænset antal ulve i store indhegnede reservater, hvor de på naturligvis kan søge føde uden at genere landmænd og skabe nervøsitet hos for eksempel børnefamilier, siger Leif Nørgaard.

 

 

Tilskud til ulvesikring

Miljøstyrelsen har i år tre ansøgningsrunder til tilskud til etablering og opgradering af hegn til ulvesikring.

Den første ansøgningsrunde er netop afsluttet med 41 indkomne ansøgninger. 

De to sidste ansøgningsrunder åbner henholdsvis 1. maj og 4. september.

Ansøgninger om tilskud til ulvesikring af hegn bliver vurderet ud fra beliggenhed i forhold til kendte ulveterritorier og registrerede angreb. 

Den samlede pulje til ulveforvaltning i Danmark er på 4,5 millioner kroner i 2024.

Ulven er i fremgang i Danmark. Leif Jørgensen anslår, at der er mellem 40 og 50.

Der er først og fremmest får og geder, som ulven angriber.

Jeg siger ikke, at man helt skal fjerne ulven fra Danmark. Men jeg hælder mere til tanken om at have et begrænset antal ulve i store indhegnede reservater, hvor de på naturligvis kan søge føde uden at genere landmænd og skabe nervøsitet hos for eksempel børnefamilier.

Leif Nørgaard, formand Taskforce Vildt


Tilmelding til nyhedsbrev


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere