Hvordan er reglerne for hjælp til Ukraine?

Udgivet d. 10-03-2022

Selskaber kan opnå fradrag for velgørenhed. Hvis du vil stille bolig til rådighed, er reglerne dog mere komplicerede.

Mange har henvendt sig til os for at høre, hvordan reglerne er i forhold til at yde hjælp til Ukraine.

Reglen er, at fysiske personer og selskaber har et fradrag for indtil 17.200 kr. i 2022, når de giver økonomiske bidrag til velgørenhed igennem humanitære organisationer som f.eks. Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp mv.

Virksomheder – både selskaber og personligt erhvervsdrivende – kan få fradrag efter reglerne om reklame. Det er dog et krav, at virksomheden yder et økonomisk bidrag og modsat opnår en reklameværdi.

Selskaber kan opnå fradrag for velgørenhed for op til 15% af selskabets skattepligtige indkomst.

En række landmænd ønsker også at stille bolig til rådighed for ukrainer. Det kan give skattemæssige udfordringer. Vi anbefaler derfor, at du kontakter din revisor for en drøftelse heraf.

Ring gerne til os. Vi sidder klar, så din hjælp ikke får uhensigtsmæssige skattemæssige konsekvenser.

Kontakt os

Få et godt råd fra en rådgiver

Ulrik Sand Poulsen Ulrik Sand Poulsen Faglig Chef, Regnskab 96 29 66 52 24 46 28 71


Tilmelding til nyhedsbrev


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere