Imponerende DB i hestebønner

Udgivet d. 03-01-2018

På trods af sen høst og tørring af hestebønnerne lå udbytterne højt i 2017 - for de fleste.

Tekst: Eva Tine Engelbredt, planterådgiver, tlf. 9629 6640.

Heldigvis havde de fleste i år topudbytter over 50 hkg, men spredningen ligger fra 40 hkg til 60 hkg.

Ved beregning af dækningsbidrag for 6 landmænd i SAGROs område ligger resultaterne lige fra -1665 kr. pr. ha til 1.570 kr. pr. ha. Som det ses på graf 1, er stigende udbytte lig med stigende dækningsbidrag.

Det vil sige, at stykomkostningerne, som ligger omkring de 2.200 kr. pr. ha i gennemsnit for de 6 landmænd, og maskin- og arbejdsomkostninger, som i gennemsnit ligger på 4.256 kr. pr. ha, er ret ens, når man sammenligner tallene. Nulpunktet ligger omkring de 50 hkg. Til gengæld er et dækningsbidrag på 1.570 kr. pr. ha ganske imponerende. Dertil kommer en uvurderlig forfrugtsværdi til f.eks. vinterhvede.

 

 

Graf 1

Udbytte af hestebønner i 2017 holdt op imod dækningsbidraget efter maskin- og arbejdsomkostninger. S tigende udbytte er lig med stigende dækningsbidrag.

Udgifterne er altså stort ses ens på de 6 bedrifter, men udbyttet svinger med 15 hkg pr. ha. Det er god grund til at kikke på den dyrkningsmæssige del.

Hestebønner skal helst sås efter den 15. marts, første gang jorden er tjenlig i en dybde af 6-8 cm. Vækståret 2017 bød på såning sidst i marts og først i april. Dermed har etableringstidspunktet været optimalt.

Hestebønnerne kom fint op. Dog observerede vi nogle steder, at hestebønnerne var sået for tæt eller for øverligt. Sås hestebønnerne for tæt, får de ikke den optimale rodudvikling, se billede 1, hvor en tæt sået og en ikke tæt sået rod sammenlignes. Den store rod er den, der har haft god plads, den har også mange kvælstoffikserende rodknolde samt gode lange siderødder. Sås de for øverligt bliver rodetableringen ligeledes ringe.

Billede 1. Rødder på hestebønner. Til højre en plante, der er tæt sået for tæt. Til venstre en plante, der har haft god plads. Roden til venstre har væsentlig flere siderødder og N-fikserende knoldbakterier. Foto: Eva Engelbreth

Ukrudt og regn

Ukrudtsmæssigt var der udfordringer. I nogle marker havde den første ukrudtssprøjtning ringe effekt, og der blev mange steder efterbehandlet.

Sommeren bød på masser af fugt, som er essentiel for hestebønnerne. Trods den fugtige sommer blev hestebønneplanterne ikke ramt tidligt af bladsvampe. Dog kom bladsvampene til sidst, især hestebønnebladplet og chokoladeplet, og fik hestebønneplanterne til at smide bladene i flere marker.

Sidst på sæsonen fortsatte det med at regne, flere steder blev der observeret bælgopspring, se billede 2.

Billede 2. Bælgopspring i hestebønne som følge af fugtigt vejr. Foto Eva Engelbreth

Høsten trak i langdrag. Optimalt høsttidspunkt for hestebønner er 10.-15. september. For de flestes vedkommende blev der høstet allersidst i september. Grundet det fugtige vejr kunne bønnerne ikke rigtig blive helt tørre, og mange høstede med et vandindhold på 25 %.  Hestebønnerne skal tørres ned til 17 % vand, før de er lagerfaste. Det koster en del energi at tørre hestebønnerne. Alternativt kan der tilsættes syre, så skal hestebønnerne ikke tørres.

 

Graf 2. Stigende antal avlere af hestebønner i SAGROs område.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erfagruppe fortsætter i 2018

SAGRO oprettede en erfagruppe af interesserede hestebønnedyrkere i 2017. Medlemmerne i gruppen har været virkelig gode til at dele erfraring, og markerne blev grundigt studeret, når deltagerne mødtes.

Erfagruppen har også set på demoareal med ukrudtsmidler samt alternativ til såning med en rækkesåningsmaskine. Vi fortsætter erfagruppen i 2018, og der er plads til flere i gruppen.
Første møde i det nye år er i februar hos SAGRO Herning, hvor gruppen vil få de sidste nye resultater fra landsforsøgene og blive præsenteret for en opdateret dyrkningsplan.
I maj/juni er der 2-3 markture, hvor vi udelukkende ser på hestebønner og forsøg med hestebønner.
I november bliver der samlet op på årets gang, igen ved et møde hos SAGRO.
Har du lyst til at deltage i erfagruppen med hestebønner, kontakt da Eva Tine Engelbreth.

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Eva Tine Engelbreth Planterådgiver 96 29 66 40 21 41 95 08
Eva Tine Engelbreth


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere