Jordfordeling ved Ølgod og Staby

Udgivet d. 14-10-2019

Flere har efterlyst mulighederne for at få en jordfordeling i gang - nu sker der noget ved Ølgod og ved Staby, Vedersø og Madum.

Udviklingen i landbruget har medført, at mange ejendomme har arealer spredt langt væk fra produktionsbygninger. Afstanden og uhensigtsmæssige arealer giver øgede dyrkningsomkostninger – og jo større afstand, desto flere omkostninger og dermed forringet økonomi. Jo oftere der skal arbejdes på marken i dyrkningssæsonen jo større omkostninger. Ved dyrkning af græs til ensilage viser beregninger, at prisen pr. foderenhed hurtigt stiger med 30 procent.

500 ha og 30 landmænd ved Ølgod

Disse beregninger er kendt af alle, og flere har efterlyst mulighederne for at få sat gang i jordfordeling.  Sydvestjysk Landboforening og SAGRO har netop afholdt møde med to grupper af landmænd omkring Ølgod, som har vist interesse for jordfordeling. Nu bliver der arbejdet videre med to adskilte projekter, der ser ud til at omfatte 500 ha og ca. 30 landmænd.

-  Vi glæder os over den positive stemning, som gerne skal munde ud i en rigtig win win-situation, hvor alle kan se de langsigtede gevinster. Politisk er det i disse klimatider også et godt signal at sende, fordi jordfordelingen gør produktionen mere bæredygtig, siger Niels Kristian Fruergaard, der er chef for politisk sekretariat i SAGRO.

Initiativ i Staby

På Staby sognegård er foreningen Jordfordeling Vest blev etableret. Helle Borum, SAGRO, var sammen med SEGES til stede ved mødet. Det er SEGES, der indsender ansøgningen om arronderingsjordfordeling for de ca. 47 interesserede lodsejere i området ved Staby, Vedersø og Madum.

Kontakt os

Niels Kristian Fruergaard Politisk rådgiver 96 29 66 03 40 80 72 00
Niels Kristian Fruergaard


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere