Vil Mogens Jensen tage et opgør med landbrugsstøtten?

Udgivet d. 12-11-2019

Som reglerne er, animerer de ikke til at gavne biodiversiteten – tværtimod.

Fødevareminister Mogens Jensens besøg hos Sydvestjysk Landboforening var formidlet af Anders Kronborg (A), der er sit partis landbrugsordfører. Fra venstre er det Rasmus Filsø Løbner, Anders Harck og Karen Kjær (begge bestyrelsesmedlemmer i Sydvestjysk Landboforening), Anders Kronborg, Mogens Jensen, Stine Bundgaard Pedersen og Torben Jensen, direktør i SAGRO.

Dansk landbrug ville være langt mere indstillet på at gavne biodiversiteten, hvis landbrugsstøtten gav plads til det. Men som reglerne er, tilskyndes landmænd til at fjerne læhegn og småbeplantninger og til at dyrke markerne helt ud til kanten, fordi de kun får landbrugsstøtte til dyrkede arealer.

Det system er det på tide at tage et opgør med, og fødevareministeren har magten til det.

Det var budskabet til fødevareminister Mogens Jensen, da han mandag var gæst hos SAGRO i Esbjerg, hvor han mødtes med repræsentanter fra Sydvestjysk Landboforening og medarbejdere ved SAGRO.

Rasmus Filsø Løbner, der er natur- og vildtmedarbejder i SAGRO, fremhævede Tyskland og England som EU-lande, hvor landmænd gennem støtte belønnes for tiltag, der gavner naturen. Også i Danmark er der åbnet op for, at for eksempel gravhøje ”neutraliseres”, så de ikke skal fratrækkes det støtteberettigede areal.

- I Danmark er der på de fleste landbrug kiler, som i dag dyrkes intensivt, selvom det er tvivlsomt, om det er rentabelt, forklarede Rasmus Filsø Løbner.

Bruttoareal-model

Mødet med Mogens Jensen var et såkaldt ”lyttemøde”, hvor ministeren tog imod input, men han kommenterede indspillet fra Rasmus Filsø Løbner ved at sige, at i den nye CAP-reform, som EU arbejder med, indgår en såkaldt bruttoarealmodel. Hvis den ender med at blive en del af reformen, vil det åbne op for, at landmænd fra 2021 kan få støtte til arealer, der er taget ud af dyrkning.

Find penge!

I et andet oplæg redegjorde Stine Bundgaard Pedersen fra SAGRO for situationen omkring Kongeåen, hvor lodsejere i samarbejde med Sydvestjysk Landboforening og Esbjerg Kommune igennem to år har forberedt en multifunktionel jordfordeling, der som endemål har at ekstensivere landbrugsarealer, der i dag er udfordret af problemer med afvanding.

- Vi har erkendt, at det bedste for lodsejerne vil være, at de kompenseres for jordværdien af ca. 1.500 ha, som derefter kan få en vigtig funktion som klimasikring og desuden gavne blandt andet snæblen, en lang række fuglearter og naturen i al almindelighed, forklarede hun.

- Den politiske vilje i Esbjerg Kommune er til stede, og vi har bred opbakning blandt lodsejerne. Men vil regeringen hjælpe med finansieringen, spurgte hun.

Fra Mogens Jensen var der anerkendelse af den lokale indsats for multifunktionel jordfordeling, men der var ingen konkrete løfter. Ministeren nøjedes med at henvise til, at blandt andet visse forsyningsselskaber har vist interesse for at investere i den slags grønne tiltag.

Sydvestjysk Landboforening havde ud over de nævnte emner valgt at orientere Mogens Jensen om problemerne med vildtskader fra krondyr og bramgæs. Endelig fik han også information om den succes det er, at landmænd i Midt- og Vestjylland frivilligt og for egen regning i år har anlagt 240 km faunastriber – ikke mindst til glæde for insekter.


Tilmelding til nyhedsbrev


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere