Gå foran – vi skal have færre ulykker

Udgivet d. 12-03-2019

Landboformand kom med kraftig appel om at øge sikkerheden for at forebygge dødsfald.

Tekst: Lilli Snekmose

Niels Laursen vil have at landmænd får styr på arbejdssikkerheden. SAGRO støtter op med en sikkerhedskampagne.

Niels Laursen gav arbejdssikkerhed første prioritet i den beretning, han mandag aften aflagde på generalforsamlingen i Sydvestjysk Landboforening. Den seneste tids dødsfald og meget alvorlige ulykker i landbruget har gjort indtryk.

- Vi er nødt til at få skabt en anden kultur ude på gårdene. Selvom vi har gjort vores arbejdspladser bedre og fået flere hjælperedskaber til at tage det tunge slæb, så er sikkerheden for vores ansatte stadig alt for dårlig.

- Jeg må indrømme, at jeg også selv har brugt undskyldningen med at ”vi har købt alt udstyret, men de ansatte bruger det alligevel ikke”. Men helt ærligt, hvis de ser, at fjolset med checkhæftet ikke bruger udstyret, hvorfor skal de så?

- Det er os ejere, der skal blive bedre til sikkerhed, det er os, der skal gå foran! Lad os gøre sikkerhed til en sport, som det er smart at være bedst til. Lad os få styr på det, så vi kan vende udviklingen. For i værste fald er der familier, der ikke får deres mor eller far at se igen, sagde han.

Multifunktionel jordfordeling

I beretningen kom han ind på sommerens tørke, den aktuelle økonomi, markvanding, afvanding og meget mere. Men også miljø- og klimaforhold blev berørt. Han oplyste, at der nu er ved at komme skred i processen omkring minivådområder, som skal medvirke til at reducere kvælstofudledningen. Mange landmænd i Varde-Esbjerg området begynder at tage vandprøver til sommer, og det forventes at føre til mange ansøgninger i 2020.

Niels Laursen fortalte også om multifunktionel jordfordeling, som han og bestyrelsen ser som en løsning.

- Ideen med at vi i landbruget afstår 100.000 ha til naturformål – via jordfordeling og med fuld kompensation – bakker jeg fuldstændig op. Og jeg håber virkelig, at politikerne hurtigt kan finde den milliard, der i første omgang er brug for.

Projekt ved Kongeåen

Landboforeningen har taget initiativ til en frivillig multifunktionel jordfordeling ved Kongeåen. Pengene skal i givet fald komme fra en pulje i tørkepakken.

- Jordfordeling sammen med etablering af et sandfang i 2020 og en reguleringsændring vil give den varige løsning, vi så længe har arbejdet på, sagde han.

120 deltog i generalforsamlingen

Bjarne Andersen

Brexit

Bjarne Andersen var bekymret for brexit og hvad det sker, når Storbritanniens betaling til EU forsvinder.

- Vi kan risikere en mindre indtægt i hektarstøtte, og samtidig bliver det dyrere at eksportere til vores 3. største eksportmarked, nemlig Storbritannien. Vi risikerer at blive dem, der står med regningen, sagde han.

- Du har ret der kommer til at mangle penge i EU's kasse, men jeg har ikke løsningen. Sammen med Esbjerg Kommune og Landbrug & Fødevarer arbejder vi for, at fortoldning af varer skaber arbejdspladser på Esbjerg Havn. Men jeg vil da meget hellere, at der slet ikke bliver et brexit eller at briterne får en god aftale med EU, sagde formanden.

Fakta

  • Sydvestjysk Landboforening har 916 medlemmer.
  • Ejer 27,7 % af SAGRO og får derfor 2,6 mio. kr. af overskuddet på SAGROs regnskab for 2018.
  • Den primære drift af foreningen har givet et underskud på 1,3 mio. kr., men resultatet er positivt, nemlig 1.186.097 kr.
  • 120 deltog i generalforsamlingen, der foregik hos SAGRO i Esbjerg.

TRE NYVALGTE:

Mælkeproducent Henrik Hedevang Haahr (39 år), Ølgod.

Svineproducent og kartoffelavler Dennis Lauridsen (36 år), Varde

Økologisk mælkeproducent Inger Lauridsen (65 år), Outrup.

(Mælkeproducent Claus B. Pedersen (34 år), Ølgod, er 1. suppleant.)

Kjeld Nørremark, Bjarne Nørtoft og Carsten Schultz Petersen genopstillede ikke til bestyrelsen.


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere