Landboforening kritiserer Esbjerg Kommune i sag om Natura 2000

Udgivet d. 07-12-2017

Kommunen modarbejder ophævelse af Natura 2000-område. Husk i øvrigt at 3. januar er sidste frist for at få Natura 2000-arealer slettet.

Sydvestjysk Landboforening er oprørt over, at Esbjerg Kommune vil opretholde 1.900 hektar af et fuglebeskyttelsesområde fra Vilslev i nord til Høgsbro i Syd som Natura 2000-ormåde. Miljøstyrelsen har nemlig foreslået, at arealet tages ud af Natura 2000-beskyttelsen, og det bakker landboforeningen op.

Til Jydske Vestkysten siger udvalgsformanden for Plan & Miljø, John Snedker (A), at hvis de 1.900 hektar forbliver Natura 2000-areal, vil lodsejerne have langt bedre mulighed for at få støtte til ekstensiv drift eller til vandmiljøprojekter.

Men det argument preller af på Niels Laursen, der er formand for Sydvestjysk Landboforening:

- Med mit kendskab til lodsejerne i området, så er jeg helt overbevist om, at landmændene i området så absolut har som første prioritet at kunne fortsætte med at drive landbrug på arealerne. De ønsker ikke at ekstensivere, siger Niels Laursen.

- Arealerne er i dag i drift, og det må være Miljøstyrelsens vurdering, at det tjener alle bedst, at det fortsætter sådan. Ellers havde styrelsen jo ikke foreslået at hæve Natura 2000-udpegningen. Vi vil kraftigt opfordre kommunen til at bakke om det synspunkt i stedet for at køre sin helt egen dagsorden, lyder det fra landboforeningsformanden.

Niels Laursen minder i øvrigt om, at den historiske chance for at få arealer taget ud af Natura 2000-områder udløber den 3. januar.

Det betyder i praksis, at man skal reagere inden jul, hvis man mener, at et eksisterende Natura 2000-område giver konflikt i forhold til bedriftens vækstmuligheder, og at der reelt ikke er noget at beskytte på området.

De nugældende Natura 2000-områder blev i sin tid malet med bred pensel, og det er baggrunden for, at det i Landbrugspakken blev aftalt at foretage en mere korrekt afgrænsning. Det er den proces, der er i gang i øjeblikket.

Fakta

Hos SAGRO kan man få hjælp til ansøgning om afregistrering af Natura 2000-områder hos:

  • Helle Borum, Herning, tlf. 9629 6639, e-mail: hbo@sagro.dk
  • Lisbeth Gliese, Holstebro, tlf. 9629 6931, e-mail: lgj@sagro.dk

Tilmelding til nyhedsbrev


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere