Ukraine, grøn omstilling og bekymring på generalforsamling

Udgivet d. 15-03-2022

Sydvestjysk Landboforening afholdt mandag d. 14. marts generalforsamling med over 100 fremmødte. Vi stiller skarpt på formandens beretning.

 - 2022 bliver ikke nemmere.

Det var de sidste ord fra formandens beretning, der blev de første i denne artikel. Ordene gav forudsigelsen for resten af 2022, og den er ikke taget ud af den blå luft. Med stigende udgifter til personale, brændstof og gødning skal man holde tungen lige i munden som landmand.

Og ikke mindst blev Ukraine nævnt flere gange, for det var tydeligt, at formand Niels Laursen er påvirket af situationen. Læg hertil, at man i Folketinget nu drøfter en CO2-afgift, som måske/måske ikke pålægges danske landmænd. Paradoksalt, kunne man også kalde det, efter som dansk landbrug er blandt de allermest klimaeffektive i verden.

 - Folketinget drøfter CO2-afgifter. Det kan i værste fald ødelægge dansk landbrug. 

For der kommer større og større krav til en lavere CO2-udledning. Det er kun godt, at man skubber til den grønne omstilling, pointerede formanden. Men både han og resten af salen var forundret. For det første over, at man f.eks. ikke tæller en hvedemarks CO2-optag med i et klimaregnskab. Og for det andet forundret og bange for, at man overvejer at pålægge landbruget en CO2-afgift, som kan betyde, at forbrugerne i stedet køber udenlandske varer, som meget ofte er dyrere i CO2 pr. produceret enhed. Og dertil kommer transporten, der heller ikke er CO2-fri.

Ja til jordudtagning

Men i forsamlingen var der også en utålmodighed at spore. For det går langsomt med at få udtaget lavbundsjorder rundt omkring, og det er skidt for alle, både kommune, borgere generelt og landmænd. 

  - Det her vil vi gerne. Men hvis vi fortsætter med den nuværende hastighed, er vi først i mål om 465 år, så vidt jeg husker, lød det fra formanden, da det kom til debat.

Eller debat var det ikke, for der lod til at være meget bred enighed om, hvis ikke konsensus om, at lavbundsjorderne skal udtages. Og at det skal ske ad frivillighedens vej og i samarbejde mellem relevante parter. 

Men der var også en løftet pegefinger, som uden tvivl er vokset ud af de politiske realiteter. 

 - Hvis vi ikke går positivt ind i et samarbejde om udtagning, frygter jeg, at staten skruer ned for frivilligheden på sigt, lød det fra formanden, mens en stor del af salen nikkede. 

 

Det positive

Men ser man bort fra de mørke skyer i horisonten, var der også gode ting, der var sket i det forløbne år. Alene det at man kunne mødes 100 mennesker, siddende tæt i SAGROs hus i Esbjerg, blev fremhævet af flere. 

Noget andet var, at en nyligt indgået landbrugsaftale blev fremhævet. Her var aftaleparterne enige om, at reduktionen i udledningen af drivhusgasser og kvælstof til vandmiljøet skal ske bl.a. ud fra princippet om, at "landbruget skal udvikles og ikke afvikles."

 - Landbrug og Fødevarer – med Søren Søndergaard i spidsen - arbejdede hårdt for at sikre en bred politisk aftale. Det krævede en kraftpræstation – men det lykkedes. Det vil give landbruget arbejdsro flere år ud i fremtiden, sagde Niels Laursen.

Folketinget drøfter CO2-afgifter. Det kan i værste fald ødelægge dansk landbrug. - Niels Laursen, formand for Sydvestjysk Landboforening

Tilmelding til nyhedsbrev


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere