Uddannelsespulje på 50 mio. kroner til ledige fra minkbranchen

Udgivet d. 26-04-2021

Som en del af minkforliget er der blevet afsat en pulje på 50 mio. kr. til omstilling og uddannelse.

De, der kan få del i puljen, er ejere, ægtefæller og medarbejdere, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhvervene i perioden 1. januar 2020 – 22. marts 2021.

Puljen skal sikre uddannelse til folk i denne målgruppe, der både kan være dagpengemodtagere, sygedagpengemodtagere, andre modtagere af offentlige ydelser, samt selvforsørgende ledige.

Det er kommunerne, der administrerer ordningen. Ydelsen gives til alle uddannelser i Danmark, uanset om det er offentlige eller private udbydere, og der er ikke noget prisloft i forhold til uddannelsen.

Beløbet skal bevilges inden den 31. december 2021, og uddannelsen skal påbegyndes senest den 1. april 2022.

Ejere kan modtage tilbuddet, hvis de erklærer på en tro-og-love-erklæring, at der ikke er aktivitet i mink-virksomheden, og at CVR-nummeret lukkes ned, når erstatningssagen er afsluttet.

Ydelse under uddannelse
I løbet af uddannelsen modtager den ledige den forsørgelsesydelse, som personen har ret til.

Ledige, der ikke har ret til forsørgelsesydelse efter ydelsesreglerne, får med retten til uddannelse ikke en ret til en forsørgelsesydelse. Det gælder for eksempel ledige selvforsørgende.

Der lægges op til, at personer, der under uddannelsen skifter forsørgelsesydelse og dermed målgruppe, får ret til at fortsætte tilbuddet i den nye målgruppe. Det kan for eksempel dreje sig om dagpengemodtagere, der har ret til dagpenge i op til 2 år, men som deltager i en erhvervsuddannelse på 4 år. Her vil den ledige – hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt – typisk overgå til kontanthjælp efter dagpengeperiodens ophør.

Med retten til at fortsætte uddannelsen efter målgruppeskift sikres det, at den ledige kan færdiggøre sin uddannelse.

- Vi er af den opfattelse, at ejere, der fortsat har cvr.nr., kan ophøre ved en tro-og-love-erklæring, forudsat at der er tale om en ren minkvirksomhed, og forudsat at der ikke mere er aktivitet i minkvirksomheden. Dermed kan ejere melde sig ledige og modtage arbejdsløshedsdagpenge i perioden, hvis de opfylder de øvrige kriterier herfor, konstaterer økonomirådgiver Karen Aagaard, der er knyttet til SAGROs socialøkonomi-gruppe.  

Hun opfordrer alle personer i målgruppen, der er interesseret i at dygtiggøre sig gennem kurser og uddannelse, til at kontakte deres kommune og A-kasse for at komme i dialog om tilbuddet.

SAGROs socialøkonomi-gruppe står naturligvis også parat til at svare på spørgsmål.

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Niels Chr. Graversen Økonomirådgiver Revisor 96 29 65 78 20 27 87 59
Niels Chr. Graversen

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Karen Aagaard Økonomirådgiver 96 29 67 24 60 24 63 69
Karen Aagaard


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere