Nu står der ikke længere vand på Aksels mark

Udgivet d. 31-08-2021

Forskellen mellem før og nu er til at få øje på i landmand Aksel Petersens mark, hvor det tilstødende vandløb er blevet renset op.

Aksel Petersen var frustreret over vandløbet, der bevirkede, at op mod tre hektar af marken ikke kunne dyrkes. Han ejer i alt 60 hektar, hvor han dyrker korn, græs og majs. Derudover holder han kødkvæg med ca. 40 ammekøer.

Før stod vandet så højt, at en stor del af marken ikke kunne dyrkes. Op mod tre hektar af den 13 hektar store mark var kraftigt påvirket af vand fra det offentlige vandløb, som grænser op til marken. Vandløbet var med tiden blevet for dårligt, og det medførte ringe vandføring.

Men omkring den 1. marts i år blev en del af det tilgroede vandløb renset op, og det har gjort en kæmpe forskel i forhold til afvanding. Det har blandt andet resulteret i, at marken nu igen er én mark i markplanen.

- Nu kan jeg bruge jorden igen og endda køre med en 30 ton gyllevogn på marken. Hidtil har jeg været nødt til at have en lille mark i marken på 2-3 hektar græs, hvor jeg med nød og næppe kunne hente ét slæt græs om året, beretter Aksel Petersen med begejstring i stemmen.

Oprensningen har betydet, at græs ikke er den eneste mulige afgrøde. I år er der etableret vårbyg i hele marken.

Derudover har oprensningen også gavnet naboens marker omend i mindre omfang. Og fauna og dyreliv i og omkring vandløbet nyder også godt af de forbedrede forhold.

Landboforeningen tog teten
Aksel Petersen havde ellers mere eller mindre opgivet håbet om at vende tilbage til tidligere tiders gode afvanding. Gennem en længere periode havde han forsøgt at gøre kommunen opmærksom på behovet for en oprensning af vandløbet, men det lykkedes ham ikke rigtigt at trænge igennem med budskabet.

Men da han tog kontakt til sin landboforening, Sydvestjysk Landboforening, skete der noget. Landboforeningen faciliterede for et års tid siden, at landmænd kunne komme i direkte dialog med Varde Kommune ved et vandløbssyn. Det affødte henvendelser fra 22 landmænd, hvoraf en af dem altså var Aksel Petersen ved Nr. Nebel, nordvest for Varde.

- Når en lodsejer har et problem, kan vi gå ind i sagen for at hjælpe med at finde en løsning, fortæller formand for Sydvestjysk Landboforening, Niels Laursen, der sammen med politisk rådgiver Stine Bundgaard løbende har en tæt dialog med kommunerne og forsyningsselskaberne.

- Det bruger vi som fundament, når vi sammen med kommunen skal finde løsninger, fortæller Stine Bundgaard.

Da Niels Laursen sidst gik langs vandløbet sammen med Aksel Petersen, gik vandet helt op til gummistøvlernes kant.

Vandkapacitet et problem
- Et vandløbstilsyn kan bringe parterne sammen. Det centrale er dialog. Vandløbstilsynene bruges til at få afklaring på for eksempel rørunderføringers størrelse, vandløbsdybde og -bredde, træbevoksninger og meget andet af mere principiel karakter, forklarer Stine Bundgaard og tilføjer, at et vandløbssyn ikke skal bruges til at kommentere på for eksempel årets grødeskæring.

Landboforeningen gennemførte sammen med Varde Kommune og lodsejerne tre dage med vandløbssyn i kommunen i begyndelsen af november. Der var meldt 20 vandløbsstrækninger ind, hvilket betød, at de kom ud i mange dele af kommunen.

Problemstillingerne er af meget forskellig karakter, og derfor bliver resultaterne af vandløbssynene også forskellige. Det gennemgående tema er vandløbenes manglende kapacitet.

Ved Aksel Petersens mark var der den ekstra udfordring, at der går togskinner parallelt med vandløbet, og at rørføringen går under banen. Det krævede ekstra sikkerhedsforanstaltninger under oprensningen, hvor en udsendt medarbejder fra Banedanmark således skulle holde øje med forbipasserende tog, mens gravemaskinen var i gang.

- Det er herligt, at vi i dette tilfælde har kunnet gøre en helt konkret forskel for landmanden. Det viser også vigtigheden af, at vi fortsætter med at have en tæt og konstruktiv dialog med kommunerne og forsyningsselskaberne, konstaterer Niels Laursen.

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Stine Bundgaard Pedersen Politisk rådgiver 96 29 66 02 40 29 58 85
Stine Bundgaard Pedersen

Er du medlem af en af ejerforeningerne bag SAGRO og i tvivl af om reglerne for vandløbsvedligehold, er du velkommen til at kontakte Stine Bundgaard - se kontaktinfo herover.

Giv kommunen besked, hvis vandløbet ikke er som det skal være. Brug gerne app’en "Giv et praj" i Varde Kommune. I Esbjerg Kommune hedder appen "TIP TAK".

FAKTA

  • Byer, veje og forsyningsselskaber har alle et stigende behov for at aflede vand igennem vandløbene, og det giver konkrete udfordringer med våde og oversvømmede marker.
  • Reelt har samfundet et behov for at bortlede overfladevand, men det er mange gange landbruget der står tilbage med regningen i form af tabt værdi i marken.
  • Separatkloakering og vandløbenes kapacitet har længe været på dagsordenen – lokalt som nationalt.

Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere