Minkavlere skal være særligt opmærksomme på A-kasseregler

Udgivet d. 26-04-2021

Som tidligere minkavler står du måske i en situation, hvor du har brug for at sætte dig ind i reglerne omkring dagpenge og sygedagpenge. SAGROs socialøkonomi-gruppe kan hjælpe dig.

- Det er altid et valg, om man ønsker at gøre brug af dagpenge med de forpligtelser, der følger med, men man kan ikke nødvendigvis bevare retten til at komme med på et senere tidspunkt. Ikke mindst derfor er det vigtigt, at du som tidligere minkavler orienterer dig om reglerne og de mulige konsekvenser, forklarer økonomirådgiver Karen Aagaard, der er tilknyttet SAGROs socialøkonomi-gruppe.

Gruppen er særligt nedsat til at hjælpe minkerhvervet godt videre både privat og arbejdsmæssigt.

Herunder oplister de hovedreglerne og de tilhørende opmærksomhedspunkter. 

Krav til arbejdsløshedsdagpenge

Selvstændige: (herunder også medarbejdende ægtefæller)

 • Indkomstkrav i alt 243.996 kr. i resultat før renter de seneste 3 indkomstår forud for ledighed.
  Hævet opsparet overskud kan indregnes.
 • Satsberegning de 12 bedste af de seneste 24 mdr. forud for første fraværsdag.
  2020 tæller først med efter 01.07.2021 – også selv om året er selvangivet.
 • Krav om at medlemmet har eller har haft personligt arbejde ved aktiviteten.
 • Ægtefæller kan udtræde ved en ”tro og love-erklæring”. Der er 3 ugers karens.
 • Ejere skal som udgangspunkt ophøre, dvs. lukke CVR.nr. eller bortforpagte, i 3 år i en gensidig uopsigelig skriftlig aftale. Der er 3 ugers karens.

Lønmodtagere: (herunder også ægtefæller ansat på lønaftale)

 • Indkomstkrav i alt 243.996 kr. i personlig indkomst inden for de seneste 3 år forud for ledighed. Hentes i e-indkomstregisteret.
 • Man skal være ansat på almindelige løn og ansættelsesvilkår.
 • Satsberegning de 12 bedste af de seneste 24 hele mdr. forud for første fraværsdag. Hentes i e-indkomstregisteret.
 • Er man på lønaftale i ægtefælles virksomhed, er der ligeledes 3 ugers karens.

Vær OBS på, at…
Medarbejdende ægtefæller og ægtefæller på lønaftale med fordel kan melde sig ledige hurtigst muligt.

- Man kan næppe få godkendt en lønaftale, hvis der ikke er arbejde – det er ikke almindelige løn og ansættelsesvilkår. Man kan ikke skattemæssigt overføre overskud til medarbejdende ægtefælle, hvis ikke der er arbejde i væsentligt omfang. Og derved kan man falde ud af tilknytningen til arbejdsmarkedet, bemærker Karen Aagaard.

Krav til sygedagpenge

Selvstændige: (herunder også medarbejdende ægtefæller)

 • Krav om tilknytning til arbejdsmarkedet. Gennemsnitlig arbejdstid 18,5 timer om ugen 6 ud af de seneste 12 mdr. - heraf den seneste måned før sygdomsfraværet.
 • Sats beregnes på baggrund af senest kendte årsopgørelse - hvis der er afslag beregnet på 2019, og 2020 bliver bedre, kan man bede om at få beregnet på baggrund heraf.
 • Beregningsgrundlaget er resultat før renter.
  Hævet opsparet overskud tæller ikke
 • Man kan være frivilligt forsikret og derved have ret til sygedagpenge fra dag 1 eller dag 3 og være sikret en minimumssats. Ellers betaler man selv de første 14 dage.

Lønmodtagere: (herunder også ægtefæller ansat på lønaftale)

 • Ret til sygedagpenge fra arbejdsgiver de første 30 dage.
  Beskæftigelseskrav i forhold til kommunen:
 • 240 timers arbejde inden for de seneste 6 afsluttede kalendermåneder.
  I mindst 5 af de 6 afsluttede kalendermåneder 40 timer pr. måned.
  Sker på baggrund af e-indkomstregisteret.
 • Beskæftigelseskravet er også opfyldt, hvis lønmodtageren ved sygdommens start er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge.
 • Max. timesats er 120,54 kr. - den beregnes på baggrund af den tabte indkomst.

Vær OBS på, at…
Kravet om 18,5 timer skal opfyldes for såvel ejer som ægtefælle, for at man som selvstændige har ret til sygedagpenge. Desuden skal der være et indkomsttab, som er resultatet før renter for ejer, og det overskud, der er overført til medarbejdende ægtefælle for medarbejdende ægtefælle.

- Noget kan muligvis reddes på en frivillig forsikring, men arbejdskravet skal stadig opfyldes, bemærker Karen Aagaard.

Hun gør desuden opmærksom på, at kravet om tilknytning til arbejdsmarkedet for lønmodtagere skal opfyldes, for at man har ret til sygedagpenge.

- Så hvis der ikke er løn mere, bliver det svært at få sygedagpenge. Måske skal man så meldes ledig først og have retten via retten til arbejdsløshedsdagpenge, vurderer rådgiveren.

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Karen Aagaard Økonomirådgiver 96 29 67 24 60 24 63 69
Karen Aagaard

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Niels Chr. Graversen Økonomirådgiver Revisor 96 29 65 78 20 27 87 59
Niels Chr. Graversen


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Hold dig opdateret med SAGROs nyhedsbrev.
Du får information om præcis de emner, der interesserer dig.

Hvad siger du ja til?
Jeg ønsker ikke at se denne popup længere