Vækstmiljø i Vejen vil fremme klimavenligt landbrug

Udgivet d. 25-09-2021

Ravnholtgaard vil tiltrække udenlandske investorer, der har øremærket investeringer til teknologiske løsninger, der gør landbruget mere bæredygtigt.

– Ude i Europa findes investorer, der har øremærket deres investeringer til klimasmarte løsninger. Det er privatpersoner, pensionskasser og andre, som ud over et afkast også vil se en grøn effekt af deres investering. De har fokus på, at deres investering i nye teknologiske løsninger skal gøre en målbar forskel for klimaet.

Nu skal disse investorer have ét sted at kigge hen, hvis de vil se danske agrotekniske virksomheder demonstrere og teste deres teknologiske landvindinger. Det sted er Ravnholtgaard ved Vejen.

Med inspiration fra udlandet er Danmarks første Rural Impact Hub under opbygning her, fortæller en af initiativtagerne, Anna Sofie Hvid. Oversat til dansk er der tale om at skabe landdistriktsudvikling ved at etablere et samlet vækstmiljø for virksomheder, der er ved at udvikle tekniske løsninger, der gør fremtidens landbrug bæredygtigt.

Det særlige er, at Ravnholtgaard og yderligere fem midt- og vestjyske gårde bliver stillet til rådighed for virksomhederne som et praktisk testmiljø, hvor marker og de ansatte på bedrifterne kan inddrages. Alle 6 landbrugsbedrifter er ejet af FarmCompany og er drevet af danske landbrugsfamilier i det sydlige Danmark.

 

Klimaneutralt landbrug inden 2050? 

Den første virksomhed er rykket ind på Ravnholtgaard. Det er den lokale robotvirksomhed, Farmdroid, der har udviklet en robot, der både kan så og luge afgrøder.

- Farmdroid er et godt eksempel på en virksomhed, der har gode løsninger til et bedre landbrug på færre arealer. Konkret kan robotten være med til at genindføre afgrøder, der måske ellers er for omkostningskrævende at dyrke, for eksempel økologiske sukkerroer, siger Anna Sofie Hvid.

For hende og den anden initiativtager til Ravnholtgaard Rural Impact Hub, Jens Ohnemus fra FarmCompany, betyder det meget at kunne fremme den grønne omstilling gennem teknologier, der har en målbar effekt i forhold til CO2-reduktion eller kvælstofudledning. Bæredygtige løsninger kan blive gode investment cases.

- Ved at give de mest innovative virksomheder adgang til et udviklingsmiljø på FarmCompanys 6 gårde, og skabe kontakt til investeringskapital, får vi sat turbo på udviklingen, siger Jens Ohnemus.

- Der er ingen grund til at vente til 2050 – omstillingen til et klima-neutralt landbrug kan gå meget hurtigere. Hos FarmCompany er ambitionen at vi kan være et eksempel på et klima-neutralt landbrug inden 2028, siger Jens Ohnemus.

Forskermiljø helt tæt på

Anna Sofie Hvid har det seneste års tid været i kontakt med en stribe danske virksomheder, der arbejder med klimasmarte løsninger inden for landbruget. 

- Jeg har fået en meget positiv feedback på vores idé, og i løbet af efteråret forventer jeg, at flere vil tage imod tilbuddet om at blive en del af testmiljøet på Ravnholtgaard. Det unikke er, at vi kan bygge bro mellem virksomhedernes innovative udviklere og de landmænd, der driver FarmCompanys gårde.

- Udviklerne på det her felt skal være tilgængelige, og det er de ikke, hvis de sidder i fjerne kontorer. Mange virksomheder ser det derfor som en stor fordel at kunne få et direkte samarbejde med landmænd om deres løsninger til fremtidens landbrug.

Det mere langsigtede perspektiv er at tiltrække investorer og skabe kontakt til udenlandske virksomheder, som kan åbne dørene for, at de danske virksomheder får deres produkter ud i Europa.

Den underliggende tanke bag både FarmCompany og Rural Impact Hub er at skabe en bæredygtig rural udvikling, altså landdistriktsudvikling på tværs af sektorer.

- Vores initiativ skal gerne løfte lokalområdet. Og det giver så god mening at samle de innovationskræfter, der findes inden for grøn omstilling af landbruget, netop hér hvor landmænd bor og producerer, mener Anna Sofie Hvid.

- Vi tror, at lokale landmænd vil være nysgerrige og meget hurtigere tage fremtidens teknologi til sig, hvis de kan komme her på Ravnholtgaard og FarmCompanys andre gårde og tale med landmændene dér om de nye løsninger, der bliver arbejdet med. 

Anna Sofie Hvid og Jens Ohnemus har en fælles interesse i grøn omstilling og landdistriktsudvikling.

FAKTA

  • Med Ravnholtgaard Rural Impact Hub får Vejen Danmarks første vækstmiljø for et smartere og grønnere landbrug. 

  • Inspirationen er hentet i udlandet, hvor tilsvarende vækstmiljøer arbejder på at finde teknologiske løsninger, der skal sikre, at landbruget kan leve op til krav om reduktion af drivhusgasser, og at det bliver muligt at få mere afkast på færre arealer. 

  • Den 16. september afholdes Rural Impact Day på Ravnholtgaard i forbindelse med åbningen af Ravnholtgaard Rural Impact Hub.
    Mere information på www.ruralimpacthub.dk.

  • Anna Sofie Hvid arbejder med landdistriktsudvikling og rådgivning i sit eget firma, Rural Agency, på Sjælland.
    www.ruralagency.org

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Lisbeth Tønning Afdelingsleder, Miljø 76 60 23 66 20 18 48 09
Lisbeth Tønning


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere