Pulje på 244 mio. til miljø- og klimateknologi: Det kan du søge tilskud til

Udgivet d. 15-11-2022

Der er afsat 244 mio. kr. til investeringer på landbrugsbedrifter heraf 65 mio. kr. til svin, 40 mio. kr. til kvæg og 45 mio. kr. til planteavl og kartoffelavl. Ordningen er baseret på standardomkostninger og derfor fritaget for dokumentation af tilbud.

Hvis man ønsker at reducere miljø- og klimapåvirkningen fra den primære jordbrugsbedrift og bidrage til en grønnere produktion, kan man med fordel søge tilskud ved denne ordning. Tiltagene vil gavne bedriftens ESG-regnskab, hvilket forventes at få stor indflydelse på tilgængeligheden af kapital i fremtiden. 

på denne side kan man læse mere om, hvad der kan søges tilskud til

 

Hvad kan der søges til?

Der kan indsendes én ansøgning pr. indsatsområde pr. CVR-nummer på grundlag af teknologier fra teknologilisten.  

Indsatsområder:

  1. Fremme dyrevelfærd i farestalde 25 mio. kr.
  2. Reducere ammoniakudledning fra svinestalde  40 mio. kr.
  3. Reducere ammoniakudledning fra kvægstalde 40 mio. kr.
  4. Reducere ammoniakudledning fra fjerkræstalde  24 mio. kr.
  5. Reducere energiforbruget i fjerkræstalde  15 mio. kr.
  6. Reducere pesticidforbruget i planteavl 30 mio. kr.
  7. Reducere pesticidforbruget i kartoffelavl 15 mio. kr.
  8. Reducere pesticidforbruget i gartnerier 25 mio. kr.
  9. Reducere energiforbruget i gartnerier 20 mio. kr.
  10. Reducere næringsstofforbruget i gartnerier 10 mio. kr.

Teknologilisten til farestalde omfatter farestier til løsdrift – søer såvel nybyg som renovering.

Teknologilisten til svinestalde omfatter bl.a. teltoverdækninger, gylleforsuring og luftrensning.

Teknologilisten til kvægstalde omfatter bl.a. fasefodring, overvågning med halstranspondere, teltoverdækning og gummimåtter til pålægning på eksisterende spaltegulve i gangarealer.

Teknologilisten til planteavl omfatter bl.a. forskellige sprøjteteknologipakker, robot til såning og ukrudtsbekæmpelse, lugerobot samt radrenser til korn eller rækkeafgrøder.

Teknologilisten til kartoffelavl omfatter bl.a. radrenser, mekanisk vækststandsning samt aftopning og afbrænding  

Hver teknologi er tildelt standardeffekt som påvirker beregningen af prioriteringsscoren, der beregnes på det samlede projekt i indsatsområdet. Ansøgningerne prioriteres efter højeste prioriteringsscore.

 

Tilskud

40 % tilskud beregnes af de fastsatte standardomkostninger uanset om dit projekt bliver billigere.

Tilsagn

Tilsagn tildeles i 2 år gældende fra indsendelse af ansøgning. Projektperioden kan ikke forlænges og det er ikke muligt at søge ændring af tilsagn. 

Kriterier

Projekt må ikke påbegyndes før ansøgning er indsendt. Udstyr der søges til skal være nyt og må ikke leases eller købes med ejendomsforbehold.  Investeringer på mindst 500.000 kr. i indsatsområde 1, men 300.000 kr./ansøgning i indsatsområde 2-4, 6 og 7 samt minimum 100.000 kr. for indsatsområde 5 og 8-10.

CVR-nummeret skal have årligt arbejdskraftbehov på mindst 830 timer på jordbrugsbedriften ved ansøgningen. Dette gør sig gældende for hele projektperioden.

Ansøgningsperiode: 18. oktober 2022 til 10. januar 2023

For oplysninger og hjælp til ansøgning kontakt: Maria Eugster Klug tlf. 7660 2372 mek@sagro.dk eller Søren N. Sørensen tlf. 9629 6857 sns@sagro.dk

Vejledning https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Vejledning_MT22_ver1_okt2022.pdf

Bekendtgørelse: Bekendtgørelse om tilskud til investering i udvalgte miljø- og klimateknologier 2022 (retsinformation.dk)

Kontakt os

Få et godt råd fra en rådgiver

Maria Eugster Klug Maria Eugster Klug Driftsøkonom 76 60 23 72 29 41 27 51

Kontakt os

Få et godt råd fra en rådgiver

Søren N. Sørensen Søren N. Sørensen Driftsøkonom 96 29 68 57 30 57 00 28


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere