2 kr. pr. ha til innovation - nu på fakturaen

Udgivet d. 05-09-2017

For alle markarealer bliver kunder på denne måneds faktura opkrævet et lille beløb, der skal sikre innovation på SEGES

Tekst: Lilli Snekmose, redaktør

Beslutningen er omdiskuteret, men ejerforeningerne bag SAGRO har besluttet at imødekomme et ønske fra L&F Planteproduktion om at opkræve et bidrag hos alle kunder. Bidraget er på 2 kr. pr. ha, og pengene går til at opretholde forsøg, udvikling og fagligt beredskab på SEGES.

Der opkræves ud fra den konkrete kundes markareal.

Det ekstra bidrag til udviklingen på planteområdet er begrundet i, at promilleafgiftsfonde og andre fonde, der hidtil har finansieret meget udviklingsarbejde, er ved at tørre ud. Samtidig kræver flere fonde i stigende grad, at landbruget selv medfinansierer.

Specielt inden for planteavl er der den ekstra udfordring, at området ikke modtager produktionsafgifter, som det sker inden for kvæg og svin.

Den nye opkrævning er beregnet til på landsplan at indbringe 4,4 mio. kr., og det skulle være nok til at fylde det finansieringshul, der er opstået.

Har du spørgsmål til den nye opkrævning, er det din lokale landboforeningsformand, du skal tage kontakt til.

Bemærk bagatelgrænse

SAGROs bestyrelse har besluttet, at kunder med under 50 ha IKKE opkræves et bidrag til innovation.


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere