Nysgerrig landboforening på besøg hos SEGES

Udgivet d. 20-02-2019

Jysk Landbrug ville vide mere – så bestyrelsen tog på heldagsbesøg i Aarhus.

På SEGES ved medarbejderne det godt. Den store institution med sine mere end 600 ansatte kan godt blandt landmænd have det ry, at sletten nord for Aarhus er stedet, hvor landmandens penge forsvinder…

Med en årlig omsætning på over 900 mio. kr. er SEGES blevet en virkelig stor butik, og da den delvist er finansieret af landmændene selv via produktionsafgifter, er det værd at vide, hvad der foregår.

- Som landboforeningsbestyrelse bør vi have førstehåndskendskab til, hvad der bliver arbejdet med, og hvad SEGES gør for landbruget, forklarer formand for Jysk Landbrug, H.C. Gæmelke. Han havde derfor taget initiativ til et besøg, som blev gennemført i denne uge.

Under besøget mødte bestyrelsen ledende medarbejdere fra alle SEGES’ fagafdelinger og fik desuden en rundvisning i den nye AGRO FOOD PARK.

Arla har indrettet et stort innovationscenter i Agro Food Park.

Med udviklingschef Jakob Lave blev det til en spændende diskussion om omstilling. Er landbruget nysgerrigt nok i forhold til markedet? Kender og respekterer vi forbrugernes ønsker? Tænker landmænd defensivt eller offensivt?

- Det er altid godt at møde de mennesker, der arbejder for landbruget. Jeg går hjem med en god fornemmelse af, at der er et stort engagement på SEGES, og at de lever op til deres løfter om at skabe værdi for landbruget og for samfundet, siger H.C. Gæmelke.

Bestyrelsesmedlem Anders Steensgaard lægger særlig vægt på den bredde, SEGES rummer. Det er produktioner af enhver størrelse, der kan få gavn af SEGES’ arbejde med at bruge nye metoder og ny viden til at udvikle og lave forretning.

Bestyrelsen fik som nævnt også en rundvisning på SEGES, og resten af den store Agro Food Park, der er skudt op i området. Her er det lykkedes at tiltrække over 80 virksomheder og organisationer, som alle har relation til fødevareproduktion. Der er dermed skabt en masse arbejdspladser i området – og et udviklingsmiljø til gensidig gavn. Blandt beboerne i Agro Food Park er Arla, Danish Crown, Viking og en række små og mellemstore aktører.

Aarhus Universitet flytter om kort tid ind i en ny, stor bygning i Agro Food Park, som skal huse en stor universitetets forskere, der arbejder med mulighederne for at effektivisere landbrugsproduktionen og mindske belastningen af miljø og klima.

Alt i alt arbejder nu mere end 1.000 personer på sletten ved Skejby, og for alle handler det på en eller anden måde om fødevarer.

Jysk Landbrug kombinerede besøget med et ordinært bestyrelsesmøde, som blev holdt hos SEGES.

Den gode, den onde og den grusomme - skimmelsvamp. En montre i Agro Food Park, hvor fødevarer underkastes, forskning, udvikling og alle mulige undersøgelser.

Planche fra en af virksomhederne i Agro Food Park.


Tilmelding til nyhedsbrev


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere