5 dialogmøder om Projekt Engsnarre

Udgivet d. 03-09-2018

Landbrugsorganisationer og kommuner inviterer til lodsejermøder i oktober

Sydvestjysk Landboforening, Familielandbrug Sydvest, Nationalpark Vadehavet, Naturstyrelsen samt Esbjerg og Varde Kommune inviterer i løbet af efteråret lodsejerne, der er omfattet af Operation Engsnarre, til en ny række dialogmøder.

Møderækken afvikles i løbet af oktober. Alle lodsejere vil modtage en invitation via e-Boks i løbet af de kommende uger, hvor de nærmere detaljer om møderne vil fremgå. Der afholdes ét møde for lodsejere med aftalearealer i Esbjerg Kommune og fire møder for lodsejere med aftalearealer i Varde Kommune.

For lidt over tyve år siden indgik de første lodsejere langs Varde Å aftaler om en særlig miljøvenlig drift af deres arealer i ådalen.  Formålet med aftalerne var blandt andet at give engfuglene bedre muligheder for at benytte området som yngleområde. Det gælder især hønsefuglen engsnarre, som derfor lagde navn til projektet.

De såkaldte MVJ-aftaler blev indgået med en 20-årig løbetid, hvilket betyder, at de første aftaler er udløbet. Udløb af aftalerne rejser helt naturligt en række spørgsmål omkring den fremadrettede drift af arealerne, og om der kommer andre tiltag til forsættelse af det nuværende projekt.  Formålet med møderne er at få en dialog om, hvad udløbet af aftalerne om Operation Engsnarre over de næste fire år giver af handlemuligheder for lodsejerne. Møderne vil foregå som mindre møder, hvor lodsejerne fra afgrænsede delområder inviteres til at høre, hvordan man som lodsejer er stillet, når aftalerne udløber.

Samtidig vil der være rig mulighed for at stille spørgsmål til landbrugsorganisationerne og de øvrige parter. Parterne håber, at lodsejerne vil tage godt imod initiativet og deltage i møderne, så alle får de relevante informationer om de fremtidige muligheder for drift af arealerne.

Kontakt os

Få et godt råd fra en rådgiver

Stine Bundgaard Stine Bundgaard Politisk chef 96 29 66 02 40 29 58 85


Tilmelding til nyhedsbrev


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere