CO2-reduktion og europæisk storpolitik på generalforsamling i Jysk Landbrug

Udgivet d. 16-03-2022

Generalforsamlingen i Jysk Landbrug bød på flæskesteg, storpolitik og selvfølgelig fremtiden for dansk landbrug.

Flæskesteg med kartofler, brun sovs, rødkål og franske kartofler. Man forestiller sig denne menu sagtens kunne være blevet serveret til en landboforenings generalforsamling i starten af 1980´erne. Men efter aftensmaden var der ikke mange ting tilbage på generalforsamlingen i Jysk Landbrug, der var som for 40 år siden. 

Forventningerne til landbrugets omstilling, har altid været der. Men fremfor at tænke på vækst, er agendaen skiftet i en retning, hvor klima og bæredygtighed er altdominerende, og dette var selvfølgelig hovedtemaet i formandens beretning.

Inden generalforsamlingen var Lykke Friis, der er direktør i Tænketanken Europa, på med sit foredrag om LYKKE, Fred og Fødevarer, der pludselig var mere relevant end nogensinde grundet situationen i Ukraine, og da formand for Jysk Landbrug H.C. Gæmelke gik på med sin beretning, var det med en overgang til i krigen i Ukraine. 

- Jeg ved, at mange er jer har ukrainske medarbejdere ansat. Personligt har jeg to ansatte fra Ukraine, og det fylder selvfølgelig rigtig meget for os alle, sagde han. 

Et stort politisk arbejde

Herefter bevægede han sig forbi Landbrugsaftalen, hvor der var store roser til Landbrug og Fødevarer og ikke mindst Søren Søndergård for arbejdet med at skabe de bedst mulige forudsætninger for dansk landbrug i fremtiden.

- Landbruget kommer til at bidrage til den grønne omstilling, men det hele skal give mening. Vi arbejder blandt andet på, at sprede budskabet om, at den gode landbrugsjord skal være forbeholdt fødevareproduktion. Skovrejsning på disse arealer giver ikke mening. Derfor bliver man nødt til at finde de rigtige arealer, hvis man som virksomhed vil kompenseres gennem skovrejsning, understregede formanden. 

Der lød derimod en opfordring om, at gå hjem og undersøge bedrifterne for arealer, der er egnede til multifunktionel jordfordeling, lavbundsarealer og minivådområder. 

- De kollektive virkemidler i målet om landbrugets co2-reduktion er et sted, hvor vi som erhverv kan gøre en forskel, så det vil jeg opfordre jer til at få kigget ind i, sagde han. 

God debat

Den efterfølgende debat og efterretning bød på gode spørgsmål og indledte en god snak om vigtigheden af, at co2-opgørelserne fra politikernes side bliver gennemarbejdet, og ikke bliver hastet igennem, da det har store konsekvenser for erhvervet.

- Vi landmænd vil jo gerne gøre en hel masse. Men min bekymring er, at udtagelse af lavbundsjorde til natur på sigt kan blive en hæmsko, hvis man som landmand på et tidspunkt ønsker at udvide bedriften, sagde en af medlemmerne.

En betragtning som formanden sagtens kunne forstå, og forsikrede de fremmødte om, var et punkt, bestyrelsen er yderst opmærksomme på. 

Efter valghandlingen, stod det klart at bestyrelsen 2022 nu består af: H C. Gæmelke (formand), Anders Stensgaard (næstformand), Jakob Jessen, Martin Doctor Jørgensen, Anne-Marie Kragsig Pedersen, Allan Pedersen, Lars Fomsgaard Hansen og Torben Jonasen.


Tilmelding til nyhedsbrev


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere