Sammen hver for sig - en nødløsning

Udgivet d. 13-05-2020

Jysk Landbrug gennemførte tirsdag aften en digital generalforsamling, hvor medlemmerne via et link kunne se og høre formand H.C. Gæmelke aflægge beretning.

- Vores forening handler om sammenhold og fællesskab, og det her er en absolut nødløsning på grund af corona. Jeg savner kontakten med jer alle sammen, og jeg lover at vi retter op på det senere på året, sagde han.

Jysk Landbrug valgte den digitale løsning for at skaffe bestyrelsen mandat til at arbejde videre. Medlemmerne havde mulighed for at deltage via et link til et Skypemøde.

- Det var en noget speciel oplevelse, og jeg håber aldrig det bliver nødvendigt igen. Der var ikke så mange medlemmer, der kiggede med, og det lykkedes ikke at få gang i en debat. Jeg tror teknikken blokerede. Men det var det muliges kunst, sagde formanden efter generalforsamlingen.

I beretningen talte han om ambitionerne om at gøre Danmark klimaneutralt i 2050.

- Ikke engang en coronavirus vil få klimaudfordringerne til at gå væk. Vi kan kun håbe, at vores sektor får lov til at få tid til at omstille sig. Jeg synes, vi skal spille med, alt det vi kan. Et af de tiltag, vi kunne tage i brug, er udtagning af jord fra almindelig drift til projekter som ”Multifunktionel Jordfordeling”.  Vi har brug for jer medlemmer til at komme med forslag til, hvor det kan ske. Der er en del af jer, der har ejendomme, hvor det vil være relevant, og vi vil som landboforening gerne være med til at understøtte processen.

H.C. Gæmelke havde til gengæld ikke noget godt at sige om planerne for et dyrkningsforbud på §3-arealer.

- Det er helt sort for mig. Det er netop den måde, vi har drevet vores §3-jord på de sidste år, der har skabt merværdi til arealerne og vores natur.

- For de mange, der sørger for at afgræsse arealerne og gøde dem, så der er foder nok til kreaturerne sommeren igennem, er det helt afgørende, at vi fortsat må gøde de arealer, sagde han.

Positivt syn på landbruget

Mere end 4 ud af 5 danskere er positive overfor dansk landbrug. Det kan af og til være svært at se i medierne, hvor det ofte er umuligt at genkende beskrivelsen af landbrugserhvervet, slog formanden fast.

- Jeg er - og vil til enhver tid være - stolt af vores erhverv, og I kan godt være det samme. I gør en fantastisk indsats, fortalte han medlemmerne.

Forud for generalforsamlingen havde medlemmerne mulighed for at opstille kandidater til bestyrelsen, men der indkom ingen forslag. Derfor fortsætter den siddende bestyrelse frem til generalforsamlingen i 2021.

H.C. Gæmelke havde kun selskab af nogle få bestyrelsesmedlemmer og nogle medarbejdere fra SAGRO. Medlemmerne deltog hjemmefra ved deres egen skærm.

Fakta

Jysk Landbrug får som medejer af SAGRO udbetalt 4,4 mio. kr. af rådgivningens overskud.

Den primære drift af foreningen gav i 2019 et underskud på 1,4 mio. kr., men resultatet går i plus, nemlig 2,2 mio. kr.


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere