Landmænd vil også have flere viber og lærker

Udgivet d. 16-03-2018

Faunapletter kan blive et gennembrud, der skaber mere natur, mener Bjarne Larsen, Jysk Landbrug.

Tekst: Lilli Snekmose

Landmænd har en oplagt chance for at komme befolkningens ønske om mere natur i møde ved at etablere de faunapletter, som Jysk Landbrug har indgået aftale med Billund og Vejen kommuner om.

- Jeg forventer kø ved tilmeldingen, så vi kan vise det omgivende samfund, at vi er parat til at gøre noget ekstra for vores markvildt. Skal man tro ornitologisk forening, så er mange af agerlandets arter som vibe og lærke under pres. Hvis vi kan vende den udvikling, bliver det til glæde for alle, der færdes i det åbne land. Og hvem af jer nyder ikke selv at høre den første lærke her i foråret, spurgte formanden i beretningen på Jysk Landbrugs generalforsamling torsdag aften i Billund.

Bjarne Larsen ser faunapletterne som en brik i et større spil, der handler om, hvordan landbruget kommunikerer.

- I Jysk Landbrug har vi skubbet på for at Landbrug & Fødevarer skulle udtale sig med mere kant – men samtidig altid have for øje, at der er i samfundet er mange andre interesser end vores.

- Kunsten er at sige sin mening så højt, at du bliver hørt og forstået – men uden at råbe så højt, at modtagerne bare holder sig for ørerne. Den balance har Martin Merrild og vores topfolk fundet, sagde han.

Skal der opbygges virkelig gode relationer, skal man desuden evne at lytte. Og at etablere faunapletter er én måde at vise, at man har hørt befolkningens ønsker, mener han.

Bjarne Larsens beretning var præget af fordragelighed og få knubbede ord. 2017 har økonomisk været et godt år, og det politiske klima er positivt.

Jysk Landbrug har ifølge formanden en virkelig god dialog og et godt samarbejde med kommunerne – og ellers skal I nok høre om det, forsikrede han medlemmerne.

Vandråd kaster skygge

Til gengæld var der alt andet end ros til arbejdet i Vandrådet for Vadehavet.

- Arbejdet er uden tvivl vores vigtigste opgave i det forgangne år, og udfaldet vil få helt afgørende konsekvenser for fremtidens vedligehold af vandløb. Vi kan stadig håbe, men vi kom sandelig skævt fra start.

Bjarne Larsen kritiserer, at arbejdet blev gjort delvist i blinde, fordi der fx manglede okkeranalyser. Alt i alt betød fremgangsmåden, at der kun kom 1.500 km vandløb ud af vandplanerne. Det mener han er virkelighedsfjernt - 6.000 km vandløb burde have været taget ud.

Stille diplomati

Fra salen kommenterede Brian Holm på ordene om kant om indflydelse:

- Jeg bakker helt op om det stille diplomati, for det varetager på langt sigt vores interesser bedst. Lad politikerne få æren, bare vi får sejre igennem!

Fakta

Jysk Landbrug har 984 aktive medlemmer. 120 deltog i generalforsamlingen.

Året resultat er på 2,3 mio. kr., og her spiller det en vigtig rolle, at der indgår 1,3 mio. kr., som er foreningens resultatandel fra SAGRO plus 340.000 kr. som forrentning af landboforeningens kapitalandel i SAGRO.

Der var genvalg til fire bestyrelsesmedlemmer: Martin D. Jørgensen, Anders Stensgaard, Lars Fomsgaard Hansen og Erling Christensen.


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere