Genvalg til bestyrelsen i Jysk Landbrug

Udgivet d. 05-05-2020

Da fristen for at opstille kandidater til bestyrelsen udløb, var der ikke foreslået modkandidater.

Når Jysk Landbrug på tirsdag den 12. maj via Skype afvikler en digital generalforsamling, vil punktet om valg til bestyrelsen udgå. Der er nemlig ikke opstillet modkandidater til den siddende bestyrelse, som heldigt nok har erklæret sig villig til genvalg.

Heller ikke i faggrupperne vil der ske udskiftning af personer, da der heller ikke her er opstillet modkandidater.

Generalforsamlingen foregår kl. 20 tirsdag aften, hvor formand H.C. Gæmelke vil aflægge beretning, som medlemmerne hjemmefra kan følge live. Det er også muligt for medlemmerne at stille spørgsmål og deltage i en debat via Skype.

Medlemmer, der er tilmeldt generalforsamlingen, kan frem til den 12. maj via et tilsendt link tilkendegive, om de bakker op om årsrapporten fra Jysk Landbrug. Årsrapporten kan ses på hjemmesiden jysklandbrug.dk. Desuden skal der stemmes om vedtægtsændringer, der kort fortalt tilpasser medlemskategorierne til de inddelinger, der gælder i Landbrug & Fødevarer.


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere