Det er nu muligt igen at søge om A-skattelån og momslån

Udgivet d. 29-04-2021

Coronakrisen påvirker fortsat danske virksomheder, og regeringen ønsker, at virksomhederne kommer bedst muligt gennem krisen. Derfor er det vedtaget at udvide den eksisterende låneordning for A-skattelån og momslån.

A-skattelån

Små og mellemstore

Mulighed for at ansøge om lån for perioden:

 • Oktober 2020, med betalingsfrist d. 31. maj 2021 (indberetningsfrist d. 10. november 2020)
 • Marts 2021, med betalingsfrist d. 12. april 2021 (indberetningsfrist d. 12. april 2020)

Tilbagebetaling d. 1. februar 2023, via indbetaling til skattekontoen.

Ansøgningsperiode fra og med d. 10. maj 2021 til og med d. 7. juni 2021.

Store virksomheder

Mulighed for at ansøge om lån for perioden:

 • Oktober 2020, med betalingsfrist d. 31. maj 2021 (indberetningsfrist d. 10. november 2020)
 • April 2021, med betalingsfrist d. 29. april 2021 (indberetningsfrist d. 29. april 2020)

Tilbagebetaling d. 1. maj 2023, via indbetaling til skattekontoen.

Ansøgningsperiode fra og med d. 8. juni 2021 til og med d. 22. juni 2021

For at kunne søge et A-skattelån kræver det, at virksomheden:

 • har indberettet A-skat og am-bidrag rettidigt for mindst én af perioderne, som lånet gælder for.
 • ikke er under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, likvidation eller tvangsopløsning.
 • ikke har stillet sikkerhed eller er blevet pålagt at stille sikkerhed efter opkrævningslovens § 11. Læs mere i Den juridiske vejledning.
 • ikke har en eller flere foreløbige fastsættelser, som ikke er erstattet af en indberetning.
 • ikke har en fysisk eller juridisk person, som indenfor de sidste 10 år er dømt for skatte- og afgiftssvig, og som:
 • ejer virksomheden
 • reelt driver virksomheden
 • er medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion
 • er filialbestyrer i virksomheden
 • ikke har skiftet 50 % eller mere ud af ejerkredsen i perioden fra og med den 17. december 2020 til og med dagen for anmodningen om lån. Du kan dog godt ansøge, hvis du kan vedlægge en revisorerklæring om ejerskiftet.
 • ikke er en offentlig institution.
 • har et aktivt cvr- eller se-nummer.

Virksomheden skal overholde ovenstående kriterier i hele låneperioden.

Momslån

Små og mellemstore

Mulighed for at ansøge om lån for rettidigt angivne moms for 1. kvartal 2021 (indberetningsfrist d 1. juni 2020)

Tilbagebetaling d. 1. november 2022, via indbetaling til skattekontoen.

Ansøgningsperiode fra og med d. 2. juni 2021 til og med d. 16. juni 2021

For at kunne søge om momslån krævede det, at virksomheden:

 • ikke er en offentlig institution.
 • ikke er under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, likvidation eller tvangsopløsning.
 • ikke har en eller flere foreløbige fastsættelser, som ikke er erstattet af en indberetning. Læs mere om, hvordan du erstatter en foreløbig fastsættelse længere nede.
 • ikke har stillet sikkerhed eller er blevet pålagt at stille sikkerhed efter opkrævningslovens § 11. Læs mere i Den juridiske vejledning.
 • ikke har en fysisk eller juridisk person, som indenfor de sidste 10 år er dømt for skatte- og afgiftssvig, og som:
 • ejer virksomheden
 • reelt driver virksomheden
 • er medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion
 • er filialbestyrer i virksomheden
 • ikke har skiftet 50 % eller mere ud af ejerkredsen i perioden fra og med den 29. januar 2021 til og med dagen for anmodning om lån. Du kan dog godt ansøge, hvis du kan vedlægge en revisorerklæring om ejerskiftet.
 • ikke er en finansiel virksomhed eller kreditinstitut efter § 5, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed.
 • har et aktivt cvr- eller se-nummer. Hvis et cvr-nummer ophører (fx ved fusion mellem to virksomheder), så er virksomheden ikke længere berettiget til lånet, og vi opsiger det.

Virksomheden skal overholde ovenstående kriterier i hele låneperioden.

Ønsker du at ansøge om A-skattelån eller momslån, så kontakt din rådgiver eller et af vores fire huse, så hjælper vi dig gerne.

 

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Maria Lund Jensen Trainee i Regnskab 76 60 24 71
Maria Lund Jensen


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Hold dig opdateret med SAGROs nyhedsbrev.
Du får information om præcis de emner, der interesserer dig.

Hvad siger du ja til?
Jeg ønsker ikke at se denne popup længere