Få hjælp til likviditeten

Udgivet d. 18-03-2020

Folketinget udskyder blandt andet betalingsfrister på B-skat, moms og arbejdsmarkedsbidrag.

Folketinget har i lyset af Corona-krisen hastevedtaget en række udskydelser af betalingsfrister for at give virksomhederne likviditet.

Spørg din rådgiver, hvis du er i tvivl, eller har behov for hjælp.

Udskydelse af B-skat og arbejdsmarkedsbidrag

Konkret betyder det, at næste betalingsfrist den 20. april flyttes til den 20. juni.

Fristen den 20. maj udskydes til den 20. december. Dermed bliver april og maj helt fri for betaling af B-skat mv.  Normalt er der ingen betalinger i juni og december.

Du kan som selvstændig erhvervsdrivende derudover selv reducere din B-skattebetaling for resten af 2020, hvis du på SKAT.dk nedsætter din forventede indtjening for 2020.

Det har du og din rådgiver typisk allerede styr på, og ellers kan du få hjælp til det hos SAGRO.

Udskydelse af indeholdt A-skat og AMB

Betalingsfrister for indeholdt A-skat og AM-bidrag forlænges for 3 månedlige rater (betalinger for april, maj og juni) med 4 måneder.

 

Udskydelse af moms

Udskydelse af moms for små og mellemstore virksomheder betyder, at to afgiftsperioder sammenlægges, så de kommer til at ligge ved angivelses- og betalingsfristen for den anden afgiftsperiode.
Har din virksomhed halvårsmoms, skal du først angive og betale for første halvår 2020 senest den 1. marts 2021.

Har din virksomhed kvartalsmoms, skal momsen for første kvartal af 2020 først angives og betales senest den 1. september 2020.
Du vil kunne få negativ moms udbetalt, hvis din virksomhed angiver efter afgiftsperiodens udløb.

Loft på skattekonto hæves

Loftet på skattekontoen hæves midlertidigt fra 200.000 kr. til 10 mio. kr.

Konkret betyder det, at din virksomhed kan indbetale det, den ønsker, til SKAT. Normalt vil overskydende indbetaling blive tilbagebetalt. Men for at undgå, at virksomheder får større beløb ud, som i givet fald kunne ende på en konto med negativ rente, forbliver pengene hos SKAT.

Dermed afbødes de negative virkninger, som de udskudte betalingsfrister kan udløse i form af negative renter på større bankindeståender.
Denne ændring har virkning fra og med 25. marts. Du skal dog huske selv at regulere udbetalingsgrænsen.

Der er derudover vedtaget regler vedrørende store virksomheders angivelses- og betalingsfrister vedrørende moms.
Ændringerne medfører en forbedret likviditet, men betyder også, at der så skal mere likviditet til på det tidspunkt, hvor der så skal betales.

Ændringerne er vedtaget i Folketinget den 17. marts 2020 og er trådt i kraft.

På hjemmesiden Skat.dk/corona kan du finde ajourførte oplysninger i forhold til din skat.

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Hans Arne Pedersen Registreret Revisor 76 60 22 41 25 57 99 50
Hans Arne Pedersen


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere