Husk den 1. maj 2019, hvis du skal ændre noget i selvangivelsen for 2015

Udgivet d. 30-04-2019

Den 1. maj er sidste frist for SKAT for at afsende et forslag til ændring af skatteansættelsen for indkomståret 2015, og anmodning om genoptagelse for indkomståret 2015 skal være modtaget hos SKAT 1. maj 2019.

SKAT vil genoptage

Reglerne om ændring af skatteansættelsen indenfor den ordinære frist fremgår af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1 for så vidt angår SKATs adgang til at genoptage skatteansættelsen.

Det fremgår af bestemmelsen, at SKAT skal have afsendt forslag til ændring af skatteansættelsen for indkomståret 2015 senest den 1. maj 2019. Det er altså ikke et krav, at skatteyderen har modtaget brevet fra SKAT den 1. maj 2019. SKAT skal blot kunne dokumentere afsendelsestidspunktet.

I praksis vil langt de fleste forslag til ændring af skatteansættelsen blive lagt i skattemappen el. lign, og de ændringer skal være dateret senest den 1. maj. Det må i den forbindelse også være et krav, at det er muligt for skatteyder at se varslingen elektronisk den 1. maj 2019. Hvis ikke det er muligt, må SKAT på anden vis kunne sandsynliggøre, at der er sket varsling af ændringen senest 1. maj 2019.

Hvis forslaget fra SKAT sendes pr. brev, er det vigtigt at være opmærksom på poststemplet. Brevet skal være stemplet senest 1. maj. Er det poststemplet 2. maj eller senere, er varslingen ikke gyldigt foretaget, og ansættelsen kan ikke ændres, medmindre der er grundlag for ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27.

I vil genoptage på vegne af kunden

For skatteyders adgang til at genoptage skatteansættelse fremgår fristen af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2. Her fremgår det, at man skal fremlægge de oplysninger, der kan begrunde en ændret skatteansættelse, for SKAT senest den 1. maj. Det betyder, at SKAT skal have modtaget oplysningerne den 1. maj. Da al genoptagelse skal ske digitalt, må det være tilstrækkeligt, at der er anmodet digitalt den 1. maj 2019. Sendes anmodningen undtagelsesvist pr. brev, skal anmodningen sendes, så den kan nå at være fremme hos SKAT senest 1. maj 2019.

 


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Hold dig opdateret med SAGROs nyhedsbrev.
Du får information om præcis de emner, der interesserer dig.

Hvad siger du ja til?
Jeg ønsker ikke at se denne popup længere