Erhvervsstyrelsen indskærper retnings- linjer for minkavleres slutafregning

Udgivet d. 12-05-2021

Det er blevet betragteligt sværere for minkavlerne at få godtgjort de omkostninger, der vedrører vedligehold.

Erhvervsstyrelsen har indskærpet retningslinjerne for, hvilke vedligeholdsmæssige omkostninger, minkavlere kan medtage i deres slutafregning.

- Det kan få konsekvenser for den endelige slutafregning, så derfor vil vi gerne gøre alle vores minkkunder opmærksomme herpå, ligesom vi naturligvis gerne vil være behjælpelig med at få udfyldt ansøgningerne korrekt, konstaterer økonomirådgiver og tovholder på SAGROs mink task force, Michael Emmervadt Bach-Olesen.

- Har virksomheden haft et negativt resultat i 2019, er kompensationen for faste omkostninger blevet modregnet en forholdsmæssig del af underskuddet i 2019. Ved slutafregningen vil resultatet i kompensationsperioden have indflydelse på, hvor meget kompensation en virksomhed kan modtage. Det er derfor vigtigt at bemærke, at der kan ske en yderligere reduktion i kompensationen - afhængigt af resultat i kompensationsperioden, forklarer han.

Periodiseringsprincip
I vejledningen skriver styrelsen blandt andet, at omkostninger til eksempelvis husleje og leje af driftsmidler, der betales til nærtstående og/eller koncernforbundne virksomheder, indgår på lige fod med øvrige faste omkostninger. Dog skal disse omkostninger følge tidligere praksis og aftaler for virksomheden og kan ikke ændres til brug for opgørelse af kompensation.

Derudover præciseres det, at virksomhedens faste omkostninger skal periodiseres til den periode, hvor omkostningen forbruges - uafhængigt af fakturerings- og betalingstidspunkt. Det indebærer eksempelvis, at omkostninger til husleje på 75.000 kr., som er faktureret i februar med betalingstidspunkt i marts for perioden april-juni 2020, skal periodiseres således, at fakturaen omkostningsføres med henholdsvis 25.000 kr. i april 2020, 25.000 kr. i maj 2020 og 25.000 kr. i juni 2020. Dette periodiseringsprincip gælder for alle virksomhedens faste omkostninger.

Hvis der bliver henstand med betaling af for eksempel husleje, har det ikke betydning for omkostningen, som skal indregnes i kompensationsperioden. Indvilliger udlejer i at give et nedslag i huslejen til lejer, så skal lejer indregne hele denne omkostningsreduktion i kompensationsperioden. En sådan reduktion i lejen skal således hos lejer henføres til den periode, som reduktionen er givet for.

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Michael Emmervadt Bach-Olesen Økonomirådgiver 96 29 66 59 23 61 01 90
Michael Emmervadt Bach-Olesen


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere