Forårsfornemmelser og fusionslyst i Sydvestjysk Landboforening

Udgivet d. 01-03-2024

Optimismen spirede på generalforsamlingen i Sydvestjysk Landboforening mandag aften hos SAGRO i Esbjerg, hvor godt 125 var mødt frem for at høre om det forgangne år og ikke mindst for at se fremad.

Påskeliljer på bordene, forårssang og en stor lyst til at se fremad og finde nye løsninger i en vanskelig tid.

Optimismen spirede på generalforsamlingen i Sydvestjysk Landboforening mandag aften hos SAGRO i Esbjerg, hvor godt 125 var mødt frem for at høre om det forgangne år og ikke mindst for at se fremad.

Og der var flere større temaer at forholde sig til.

CO2-afgift og den grønne trepart var det første store emne, der blev vendt, og medlemmerne blev mødt af en videohilsen fra Søren Søndergaard, formand i Landbrug & Fødevarer.

- Jeg har forståelse for jeres bekymringer, det er jeres livsgrundlag, der er på spil her. Min opfordring til jer skal være at se positivt på, at vi får lov at sidde med ved bordet til forhandlingerne. Der er stadig meget politisk arbejde at gøre, og vi vil holde regeringen op på løfterne om, at det ikke må koste arbejdspladser eller forringe konkurrenceevnen, lød det blandt andet fra formanden.

Den stærkeste mand

I salen var der opbakning til Søndergaard og enighed om, at han er den stærkeste mand til at tale landbrugets sag.

- Det er en historisk mulighed for dansk landbrug for at få indflydelse på ting, som kommer uanset hvad indenfor f.eks. biodiversitet og reduktion af CO2. Vi vil være en del af løsningen, og I skal huske på, at danskerne VIL vores landbrug. Det skal vi være stolte af, lød det blandt andet fra Niels Laursen, formand i Sydvestjysk Landboforening, og aftenens dirigent, Anders Harck.

Stor spørgelyst

Formandens beretning blev godkendt og gav anledning til opfølgende spørgsmål om blandt andet CO 2, økologi, vandmiljø, samarbejde med kommunerne og ikke mindst den nye Planteafgiftsfond. Fonden får et budget på cirka 35 millioner kroner og skal bidrage til at skaffe ny viden og sikre landbrugets udvikling og den grønne omstilling. Alle lodsejere skal fra i år bidrage til fonden med 15 kroner pr. hektar.

Sydvestjysk Landboforenings årsregnskab blev fremlagt af politisk chef ved SAGRO, Stine Bundgaard. Hun kunne fortælle om et glædeligt resultat på bundlinjen, nemlig et overskud på 2,1 millioner kroner i runde tal. Det lægger yderligere til foreningens i forvejen betragtelige egenkapital, og det blev fra salen foreslået, at pengene kommer ”ud at arbejde”.  Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Ja tak til fusion

Aftenens største tema var den mulige fusion med Jysk Landbrug. Men den på papiret kontroversielle sammenlægning blev alt andet end dramatisk.

Med 79 stemmer for, blot en enkelt imod og seks blanke stemmesedler sagde medlemmerne af Sydvestjysk Landboforening et rungede ja tak til en fusion med naboerne i Jysk Landbrug.

- Fusionsplanen er ikke ny. Det har vel egentligt ikke været et spørgsmål, om vi skulle fusionere – mere et spørgsmål om hvornår. Med to foreninger med faldende medlemstal, men med de samme udfordringer og opgaver og med et godt samarbejde og sammenfaldende interesser er tiden rigtig nu, sagde Niels Laursen på generalforsamlingen.

Og medlemmerne var enige og sendte med et klart ja invitationen videre til medlemmerne i Jysk Landbrug.

Med forventning om fusion blev der valgt ny bestyrelse for Valgområde Vest, der kom til at bestå af Niels Laursen, Anders Harck, Kåre F. Andersen, Claus Nissen, Jesper Arnth, Morten Danielsen og Henning Christensen med Brian Uglebjerg som suppleant.

Dermed blev det samtidigt et farvel til Ove Sidding Nielsen og Inger Lauridsen i bestyrelsessammenhæng. Ingen af de to ønskede genvalg.

Jeg har forståelse for jeres bekymringer, det er jeres livsgrundlag, der er på spil her. Min opfordring til jer skal være at se positivt på, at vi får lov at sidde med ved bordet til forhandlingerne. Der er stadig meget politisk arbejde at gøre, og vi vil holde regeringen op på løfterne om, at det ikke må koste arbejdspladser eller forringe konkurrenceevnen.

Søren Søndergaard, formand i Landbrug & Fødevarer. 


Tilmelding til nyhedsbrev


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere