Debatten vendt på hovedet

Udgivet d. 14-03-2018

Hos Sydvestjysk Landboforening var det bestyrelsen, der stillede spørgsmålene.

Tekst: Lilli Snekmose

Selvfølgelig kom alle medlemmer til orde, hvis de bad om det!
Men som noget nyt havde Sydvestjysk Landboforenings bestyrelse vendt det hele lidt på hovedet under debatten om bestyrelsens beretning på foreningens generalforsamling tirsdag aften.

Bestyrelsen havde forberedt ti dilemmaagtige spørgsmål, som medlemmerne blev bedt om at erklære sig enige eller uenige i med henholdsvis en grøn eller en rød seddel.

På den måde var det let at aflæse, at:

  • medlemmerne bakkede næsten enstemmigt op om, at Sydvestjysk Landboforeninge IKKE skal involvere sig i spørgsmål om overenskomstforhold, og at Landbrug & Fødevarer IKKE skal være en arbejdsgiverforening.
  • medlemmerne svarede ja til, at landbrug kan blive så store og have så mange ansatte, at det kan være relevant at indgå overenskomst.
  • medlemmerne ikke ville have en ekstern investor, hvis de skulle etablere sig i dag.
  • medlemmerne ikke bakker op om en kontingentstigning, selvom antallet af medlemmer falder.
  • medlemmerne mener det bør være muligt for smeden, medarbejderen eller naboen at blive medlem af landboforeningen for at øge medlemstallet.

Men tilbage til den almindelige debat om beretningen:

Bæredygtigt Landbrugs retssag

Hvordan ser Sydvestjysk Landboforenings bestyrelse på Landbrug & Fødevarers beslutning om at bakke op om Bæredygtigt Landbrugs retssag om vandplanerne, spurgte Finn Jørgensen, Ølgod.

Karen Kjær, der var foreningens repræsentant i vandrådet understregede først, at sammenholdet i landbruget er vigtigt. Men nogle af de holdninger, som Bæredygtigt Landbrug gav udtryk for i vandrådet for Vadehavet var så firkantede, at hun ikke kunne stå inde for dem.
- Derfor tror jeg, at vi er nødt til at være to organisationer med hver sin berettigelse, sagde hun.

Anders Harck, der er bestyrelsesmedlem i både Sydvestjysk Landboforening og i Landbrug & Fødevarer, svarede, at opfattelsen begge steder er, at retssager generelt ikke er vejen frem.
- Vandplanerne er træls, men de er ikke blevet konkrete nok endnu, til at føre retssager på dem. Men for den del, hvor Bæredygtigt Landbrug vil prøve at gå til EU, for at se om tingene er gået rigtigt for sig i Danmark, vil vi gerne støtte en retssag, forklarede han.

Udfordringer med fosfor

Erik Husted, formand for Ribe Biogas, og Finn Poulsen, der er sekretær for leverandørforeningen ved Korskro Biogasanlæg, talte om de nye udfordringer, fosfor giver biogasselskaberne og landbruget.

- Når vi lægger det hele sammen, så har vi for meget fosfor i vores område, og selvom vi fordeler det så optimalt som muligt, så kniber det, og der kommer transport ind over. Det hele kommer af, at vi skal hjælpe det omgivende samfund med at skille sig af med nogle næringsstoffer, der er i overskud. Det kæmper vi med at få gode løsninger på, og vi er meget opmærksomme på, at I ikke skal hænge på noget fosfor, som kan give jer problemer. Med mindre der kan komme en form for kompensation, sagde Finn Poulsen.

Laust Bendix Jensen og hans ansatte, Mikael, Louise og Simon, blev sammen med forstander Kaj Abrahamsen fra Kjærgård Landbrugsskole hyldet for deres indsats ved Åbent Landbrug i 2017. Yderst til højre Karen Kjær, der på bestyrelsens vegne roste og takkede værterne.

Generalforsamlingen sluttede med smagsprøver på den berømte "Pisner", der er blevet til via recirkulering af urin - eller pis - fra Roskildefestivalen.


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere