Optimalt at begynde forberedelserne til en virksomhedsomdannelse nu

Udgivet d. 29-06-2021

Går du med tanker om en kommende virksomhedsomdannelse, er denne tid på året et oplagt tidspunkt at sætte gang i planlægningen.

Den 30. juni slutter sæsonen for virksomhedsomdannelse for alle dem, hvis regnskab følger kalenderåret, og det gælder langt de fleste.

I SAGROs selskabsteam har rådgiverne tydeligt kunne mærke, at der er kommet øget interesse for selskabsformen ikke mindst blandt de selvstændige landmænd.

- Den øgede interesse skyldes først og fremmest, at ejendommene bliver større og større og mere komplekse, så det giver mere mening at holde bedriftens økonomi uden for ejerkredsens private formuer. Derudover hører vi ofte, at landmændene har planer om at omdanne til selskabsformen i forbindelse med det næste generationsskifte, og bankerne er nu også begyndt at skubbe i den retning, opsummerer Niels Peder Søgaard, der er selskabs- og skattespecialist, tilknyttet SAGROs selskabsteam.

Han oplever, at der generelt i landbrugserhvervet er en stor lyst til at hjælpe andre landmænd – enten med at kunne fortsætte i erhvervet eller med at komme i gang. Og her kan selskabsformen altså ofte være en løsning.

- Selskabsformen har den store fordel, at mulighederne for at investere bliver friere, og det bliver muligt at inddrage en eller flere investorer.

- Begynd at gøre dig nogle tanker nu eller lige efter sommerferien, så vi har god tid til at hjælpe med at forberede og optimere din virksomhedsomdannelse, lyder opfordringen fra SAGROs selskabsteam.

Godt begyndt er halvt fuldendt
En virksomhedsomdannelse kan dog være en langstrakt proces. Der vil typisk være rigtig mange spørgsmål, som det er vigtigt at forholde sig til. Udover de økonomiske forhold kan overvejelserne for eksempel dreje sig om, hvem der skal bestemme hvad,  og hvordan familiemedlemmer og interessenter skal inddrages.

Alt dette har SAGROs selskabsteam stor erfaring med. Rådgivningsvirksomheden tilbyder 360 graders rådgivning - altså rådgivning, hvor alle aspekter af virksomhedsomdannelser kommer i betragtning;  økonomiske, juridiske, ejendomsmæssige og så videre.

- Forberedelsestiden er vigtig, fordi den er med til at gøre resten af processen mere smidig. Alle aktiver skal vurderes, og der kan være praktiske ting, vi skal forholde os til i forhold til en nuværende virksomhedsskatteordning, forklarer Niels Peder Søgaard, der - også set i lyset af den øgede interesse - har en klar opfordring:

- Går du med overvejelserne, så aftal tid nu, så vi kan forventningsafstemme tidsplanen og har god tid til at forberede og optimere omdannelsen.

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Janne Schmidt Økonomirådgiver Revisor 76 60 24 62 20 35 87 78
Janne Schmidt

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Niels Peder Søgaard Selskabs- og skattespecialist 96 29 65 97 21 31 64 67
Niels Peder Søgaard

En travl sæson

I sæsonen, der nu slutter, har selskabs- og skattespecialisterne Niels Peder Søgaard og Janne Schmidt til sammen håndteret 11 skattefrie og skattepligtige virksomhedsomdannelser, hvoraf nogle er sket med henblik på et generationsskifte, og de har lige nu yderligere fem virksomhedsomdannelser i støbeskeen.


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere