Jysk Landbrug indgår klimapartnerskabsaftale med Billund Kommune

Udgivet d. 02-11-2023

Den forpligter bl.a. parterne på konkrete tiltag, så udledningen af klimagasser bliver reduceret, og klimatilpasningen bliver fremmet.

Landbruget er et af de største erhverv i Billund Kommune, og ifølge klimagasopgørelsen for 2020 fylder sektoren 53% af de samlede klimagasudledninger i kommunen.

Derfor glæder borgmester Stephanie Storbank sig over, at kommunen og landbruget i dag har indgået en strategisk partnerskabsaftale.

- Vi når ikke i mål med vores ambitiøse målsætninger fra klimaplanen alene, og når landbruget står for over halvdelen af kommunens klimagasudledninger giver det rigtig god mening, at vi starter der. Vi er i kommunalbestyrelsen særligt optaget af at sikre effektive partnerskaber, der fokuserer på omstillingen af bl.a. landbruget, så vi når målet om en netto-nuludledning af klimagasser i 2050. Med dagens aftale tager vi således et fælles og vigtigt ansvar for at understøtte reduktioner i landbrugets udledning af klimagas, siger hun.

Et strategisk partnerskab mellem Jysk Landbrug og Billund Kommune er en mulighed for at indgå i et samarbejde om at reducere udledningerne i landbrugssektoren, sikre en bæredygtig arealanvendelse og sikre synergi til klimatilpasning.

Foruden mulighederne for den grønne omstilling rummer partnerskabet en række spændende perspektiver for udvikling af landdistrikterne og for at sikre lokal forankring, hvor succesfulde løsninger og erfaringer vil kunne skaleres til andre kommuner.

- Landbruget har en bunden opgave i at udtage lavbundsjorde og den opgave står Billund Kommune klar til at hjælpe landbruget med. Igennem vores allerede tætte samarbejde med Billund Kommune har vi nu indgået et partnerskab, og igennem partnerskabet og sammen med lodsejerne skal vi identificere projekter, der skal bidrage til en grøn omstilling af landbruget i Billund Kommune. Vi forventer os meget af partnerskabet, og glæder os over de muligheder det medfører for både lodsejerne og landdistrikterne, siger Hans Christian Gæmelke, formand for Jysk Landbrug.

Hvis du er nysgerrig på at læse Billund Kommunes klimaplan, kan du finde den i dette link

Kontakt os

Få et godt råd fra en rådgiver

Stine Bundgaard Stine Bundgaard Politisk chef 96 29 66 02 40 29 58 85

Fakta om aftalen

Fakta

I første periode sætter partnerskabet følgende fælles målsætninger:

  • Mål 1: Vi vil i fællesskab afsøge mulighederne for og skabe et multifunktionelt jordfordelingsprojekt.
  • Mål 2: Vi vil tage organiske jorder ud af drift.

Formålet med partnerskabet er bl.a. at udvikle, kvalificere og implementere relevante handlinger fra Billund Kommunes klimaplan.

Klimaplanen indeholder 13 tiltag inden for land- og skovbrug under overskrifterne "Vi reducerer udledningerne fra landbruget", "Vi rejser skov og får mere natur" og "Vi tager organiske jorde ud af drift".


Tilmelding til nyhedsbrev


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere