Vigtig fusion på vej i Sydjylland

Udgivet d. 14-02-2024

Hvis forslaget vedtages, vil det give den nye bestyrelse flere muskler at spille med og bedre mulighed for at tale landbrugets sag. Derfor er det to enige bestyrelser, der bakker op om fusionsforslaget.

Tænk, hvis man nu kunne forene kræfterne fra to allerede veldrevne landboforeninger? Så man bruger færre kræfter på det rent administrative, og flere på at tale landbrugets sag?

Dette er blandt de helt centrale argumenter for, at to enige bestyrelser nu foreslår en fusion mellem landboforeningerne Jysk Landbrug og Sydvestjysk Landboforening.

 

- Jeg håber, at medlemmerne sammen med mig vil stille sig positivt i forhold til en fusion, så vi sammen får flere muskler til at varetage landbrugets interesser, siger formand for Sydvestjysk Landboforening, Niels Laursen.

Der foregår allerede et meget tæt samarbejde mellem bestyrelserne i foreningerne. Det er oplagt, fordi mange af de politiske mærkesager er næsten identiske – og det samme er de udfordringer, som medlemmerne står over for lige nu – og ikke mindst kommer til at stå over for i fremtiden: Konsekvenserne af de nationale vandområdeplaner, som fastsæter krav til efterafgrøder, N-reduktioner, braklægninger – for blot at nævne to. Desuden afvander mange medlemmer til de samme, store vandsystemer som f.eks. Ribe Å, Kongeåen, Varde Å og Skjern Å.

Det betyder også, at man i begge foreninger har et fremragende samarbejde med de lokale kommuner; herunder Billund, Vejen, Varde, Esbjerg, Vejle, Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande. Derfor er det for begge bestyrelser helt afgørende, at det tætte samarbejde fortsætter og ligefrem styrkes efter en fusion.

- En større organisation kan forstærke det, vi gerne vil opnå. Vi vil forblive en forening, som tager udgangspunkt i medlemmerne og varetager landbrugets interesser, siger H.C. Gæmelke, der er formand for Jysk Landbrug.

 

Dansk landbrug i forandring

Strukturen i dansk landbrug er også under forandring, og det skal strukturen i landboforeningerne også afspejle. Forandringen betyder blandt andet, at der bliver færre og færre landmænd og hele landet. Ser vi specifikt på Sydvestjysk Landboforening og Jysk Landbrug, er medlemsantallet over de seneste tre år faldet med omkring 10 % i hver forening. Den positive side af denne udvikling er, at medlemmerne ikke melder sig ud af foreningerne pga. utilfredshed – tværtimod. Men oftest har de solgt gården til naboen, som allerede er medlem, og derved ser man en nedgang i det samlede antal medlemmer hvert eneste år.

- Det er supervigtigt, at vores medlemmer føler en nærhed og forståelse i mødet med landboforeningen -også selv om foreningen bliver større efter en fusion. Styrken i fusionen ligger blandt andet i at vi bliver en del af et større fællesskab, siger Kåre F. Andersen, der er næstformand i Sydvestjysk Landboforening.

Forslaget om fusion bliver stillet ved foreningernes generalforsamlinger i marts. For Sydvestjysk Landboforening sker det d. 11. marts i SAGROs hus i Esbjerg, og for Jysk Landbrug bliver det d. 13. marts i SAGROs hus i Billund

 

Kontakt os

Få et godt råd fra en rådgiver

Stine Bundgaard Stine Bundgaard Politisk chef 96 29 66 02 40 29 58 85


Tilmelding til nyhedsbrev


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere