Nye regler for beskatning af fri bil skal gavne miljøet

Udgivet d. 21-10-2021

For at øge antallet af miljø- og klimavenlige firmabiler er der kommet nye regler for beskatningen.

Fra den 1. juli 2021 og hvert år frem til 2025 vil satsen for bilens værdi blive ændret. Det vil medføre en større administrativ byrde, fordi beskatningsgrundlaget for fri bil dermed skal opgøres én gang årligt frem til 2025.

De nye regler

I dag er der to forskellige satser, afhængig af om bilens værdi er under eller over 300.000 kr. Denne forskel vil nu blive udfaset, så der fra 2025 kun vil være én sats. Det betyder, at de nuværende to satser på 25 og 20 procent vil blive reduceret til én sats på 22,5 procent, og det nuværende grænsebeløb på 300.000 kr. udgår.

Det miljøtillæg, der beregnes af bilens grønne ejerafgift, indgår også i den skattepligtige værdi af fri bil, og det vil ligeledes blive forhøjet hvert år fra 150 procent i 2021 til 700 procent fra og med 2025.

Derudover vil der ske en omlægning af registreringsafgiften, så den fremover vil blive baseret på bilens værdi og CO2-udledning.

De nye regler medfører således, at beskatningen af fri bil bliver justeret, så miljøtillægget vægtes højere i beskatningsgrundlaget, mens anskaffelsesprisen vægtes mindre.

Oversigt over ændringen af beskatning af fri bil: 

 

Til 30/6 2021

1/7-31/12 2021

2022

2023

2024

2025 -

Bilens værdi under 300.000 kr.

25 %

24,5 %

24,0 %

23,5 %

23,0 %

22,5 %

Bilens værdi over 300.000 kr.

20 %

20,5 %

21,0 %

21,5 %

22,0 %

22,5 %

Miljøtillæg

150 %

250 %

350 %

450 %

600 %

700 %

 

 

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Maria Lund Jensen Skatterådgiver 76 60 24 71 21 60 63 88
Maria Lund Jensen

Ladestandere og elbiler (plug-in hybrid biler)

Der er også kommet nye regler for beskatning af ladestandere per 1. juli 2021.

Hvis du får installeret en ladestander derhjemme, skal værdien af ladestanderen og udgifterne til installationen ikke længere lægges oveni værdien af din ”fri bil”.

Elbiler, hybridbiler og andre grønne biler skal dog stadig beskattes efter de almindelige regler om beskatning af fri bil. Det vil sige, at der skal bruges de samme satser for at beregne elbilens værdi og miljøtillæg som for diesel- og benzinbiler.

Hvis du får ladestanderen foræret af din arbejdsgiver efter den 1. juli 2021, skal du ikke længere betale skat af værdien. Det gælder dog kun, hvis du har haft fri bil i mindst seks sammenhængende måneder.

Hvis du har haft fri bil i mindre end seks sammenhængende måneder, skal værdien af ladestander og udgifter til installationen fortsat indberettes.

 


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere