Legater til fremtidens landmænd

Udgivet d. 12-10-2017

Er du ung landmand m/k, og har du tilknytning til landbruget i gl. Grindsted og Billund Kommune? Vil du gerne på Future Farmers forløb?

Nu har du mulighed for at søge op til 20.000 kr. ved Niels Peter Ærøs Mindelegat. Niels Peter Ærøs Mindelegat er oprettet af gdr. Niels Peter Andersen i Hegnsvig, til glæde og gavn for unge landmænd m/k, som ønsker at videreuddanne sig.

DU VIL FOR EKSEMPEL KUNNE KOMME I BETRAGTNING, HVIS DU DELTAGER PÅ KURSET "FUTURE FARMERS", som du kan læse mere om her.

Niels Peter Andersen blev kaldt Niels Peter Ærø, og han havde en gård i Gilbjerg ved Hejnsvig. Han var ugift og havde ingen børn, og oprettede derfor et testamente, hvor hans arv skulle tilfalde unge landmænd, som videreudannede sig indenfor landbruget.

I 2017 uddeles legatet for sidste gang, da der har de senere år ikke har været den store søgning til legatet, og det har vist sig omkostningsfyldt at administrere.

Der skal uddeles op til 300.000 kr. af én omgang, hvorefter fonden bliver opløst. Det giver unge landmænd m/k en enestående chance, for at få et stort tilskud til videreuddannelse indenfor landbruget. 

Du vil på sigt være virksomhedsejer eller leder indenfor landbruget. Vi forventer du som minimum har en uddannelse som virksomhedsleder fra en landbrugsskole eller et tilsvarende uddannelsesforløb.

søg senest den 30. oktober

Ansøgningen skal være ½ A4 sides motivation og cv. Det skal sendes som en pdf. fil på mail til:

Anne Kathrine Lund-Platz, alp@sagro.dk.

Ved spørgsmål kan der rettes henvendelse på 40913088.

Det skal fremgå af ansøgningen hvordan du har tilknytning til landbrug i gl. Grindsted eller Billund kommuner.

Ansøgningen skal være bestyrelsen i hænde senest 30. oktober.


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere